Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ritningarnas utformning

För att byggnadsnämnden ska kunna granska de inlämnade ritningarna är det viktigt att de är riktigt utformade. Ett bra underlag minskar risken för missförstånd mellan inblandade parter, och ju bättre information byggnadsnämnden får, desto lättare att du får ett snabbt och korrekt beslut. Det är viktigt att ritningarna kan scannas och arkiveras.

Att tänka på:

 • Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Du kan själv göra din bygglovsritning om den uppfyller kravet på fackmannamässighet. Annars är det ett bra råd att anlita en fackman för hjälp.
 • Ritningen ska visa vad som ska byggas och på vilket sätt. Ska du göra en tillbyggnad eller ändring skall detta redovisas på planritningen och fasadritningar tillsammans med utseendet på den befintliga byggnationen.
 • Ritningen ska redovisa vad de olika utrymmena i byggnaden ska användas till. Varje utrymme i byggnaden ska redovisas vid nybyggnad och ändrad användning. Vid tillbyggnader skall även intilliggande befintliga utrymmen redovisas.
 • Detaljnivån ska vara så noggrann att byggnadskontoret kan skapa sig en verklighetstrogen bild av hur byggnationen ska komma att se ut. Därför måste ex vindskivor, fönster och liknande inte redovisas med enbart ett enkelt streck.
 • Det är viktigt att förslaget är genomtänkt och redovisas korrekt, ex att takfötter och andra detaljer måste ha en viss tjocklek på fasad- och sektionsritningar för att kunna byggas och att befintliga och nya marklinjer redovisas på fasadritningar vid nybyggnation och större tillbyggnader.
 • Det ritade och den skrivna måttsättningen ska stämma överens. Skiljer sig dessa åt är det den skrivna måttsättningen som gäller.
 • Plan-, fasad- och sektionsritningar ska vara i skala 1:100. En skala på 1:100 betyder att byggnaden är förminskad 100 gånger. En meter i verkligheten blir alltså 1 cm på ritningen.
 • Situationsplaner ska vara i skala 1:400. En skala på 1:400 betyder att byggnaden är förminskad 400 gånger. En meter i verkligheten blir alltså 0,25 cm på ritningen. Utanför tättbebyggt område, om det är en stor fastighet, kan andra skalor accepteras.
 • Skalstock ska alltid ritas in på ritningarna.
 • På varje ritning ska det finnas ett ritningshuvud, som ska innehålla fastighetsbeteckning, vad ritningen visar, skala, pappersformat samt vem det är som ritat och datum. Detta ska vara placerat i ritningens nedre högra hörn.

Bygg- och miljöförvaltningen tar helst emot digitala handlingar i pdf-format. Om du lämnar in pappersritningar gäller följande:

 • Ritningarna ska vara gjorda/kopierade med svart text och svarta linjer på vitt papper. Använd inte rutat papper då det försvårar inskanning av dokumentet.
 • Önskvärd storlek på pappersritningar är A3-format, där både fasad- och planritning ryms på samma papper.
 • Pappersritningar större än A4-format ska vara nedvikta till A4-format.

Här finns exempel på hur ritningarna ska vara utformade:

Exempel på nybyggnad av enbostadshusPDF

Exempel på tillbyggnad av enbostadshusPDF

Exempel på nybyggnad av garagePDF

Exempel på plankPDF

Exempel på tillbyggnad av uterumPDF