Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Befolkningsprognos fram till 2030

Fram till år 2030 kommer andelen invånare i Halmstads kommun som är 65 år och äldre att ha ökat med 18 procent och 2050 beräknas kommunens invånare vara 139 000 invånare. Det visar den senaste befolkningsprognosen som kommunen låtit göra.

Prognosen sträcker sig fram till 2050 och visar hur antalet invånare i kommunen ökar för varje år, men också hur ökningen ser ut för olika åldrar. Fram till 2030 har även en prognos tagits fram som visar den antagna befolkningsutvecklingen för kommunens olika bostadsområden.

2025 kommer Halmstad ha 110 000 invånare, år 2035 har vi 120 000 invånare, och år 2050 139 000 invånare. Inflyttning är det som främst förklarar folkökningen, men även antalet födda bidrar.

Förutsättning för god planering

Befolkningsprognosen är viktig för den långsiktiga planeringen för kommunens verksamheter. I underlaget finns exempelvis siffor som beskriver hur barnkullarna förändras i kommunens olika bostadsområden – detta styr planeringen för när och var nya förskolor och skolor ska byggas.
Likaså finns i materialet antaganden kring hur ökningen av våra äldre kommuninvånare ser ut – vilka grupper ökar mest och var styr placeringen och utökningstakten för byggnation av nya äldreboenden.

Antalet invånare som är 65 år och äldre kommer att öka med nästan 4 000, vilket motsvarar 18 procent, fram till år 2030. Utvecklingen kommer att vara ojämnt fördelad över kommunen. Främst är det i de centrala delarna av Halmstad som kommer att få betydligt fler invånare i åldersgruppen över 65 år. Men även i områdena Slättåkra-Oskarström samt Trönninge-Eldsberga-Fyllinge kommer att få en tydlig ökning.

Färre ska försörja fler

Den åldersgrupp som kommer att öka mest i Halmstad, 54 procent, är de över 85 år. Jämfört med åldersgruppen 65 år och äldre är denna åldersgrupp mer homogen. En högre andel kommer behöva vård och omsorg samtidigt som en lägre andel kan förväntas arbeta.

Samtidigt som åldersgrupperna över 65 år ökar kraftigt ökar även andelen yngre, det vill säga de som går i förskola och skola. Gruppen 20–65 år ökar också, men inte lika kraftigt. Detta innebär att färre ska försörja fler – den så kallade försörjningskvoten ökar. En beskrivning av denna utveckling finns också med i befolkningsprognosen.

Läs prognosenPDF och fördjupning om olika delområdenPDF