Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Halmstads historia

Halmstad var danskt fram till 1645 och låg ursprungligen på den plats där Övraby kyrkoruin nu ligger.

Läs mer om Halmstads historiska årtal

På Lilla torg finns röda gatstenar som markerar var ett kloster har legat.

Halmstads tre hjärtan

Det finns flera teorier om hur Halmstad fick sina krönta hjärtan. En av de mer troliga är att de härstammar redan från 1200-talet då den danske kungen, Valdemar Sejr, med barn och barnbarn härskade i våra trakter. Dessa kungligheter hade alla krönta hjärtan i sina vapen.

Från 1450 finns ett fält med hjärtan i den danska kungaskölden och det anses som ställt utom allt tvivel att det är från hertigarnas och grevarnas av Hallands vapen.

År 1603 upphöjde den danske kungen Christian IV Halmstad till residensstad i det halländska länet. Samma år fick Halmstad ett nytt vapen med tre krönta hjärtan. Det föll sig säkerligen naturligt eftersom Halland hade symboliserats med hjärtan i den danska kungaskölden i åtminstone 150 år.

Att hjärtana var krönta markerade att det var ett förvaltningslän direkt under den danska kronan. Halmstad förblev danskt fram till 1645.

Namnet Halmstad

Det finns lika många historier om hur namnet Halmstad har uppstått som det finns kring varifrån Halmstads hjärtan kommer.

Namnet Halmstad finns dokumenterat redan på 1200-talet när staden var dansk. En teori är att namnet kommer från att staden uppstod vid vadstället vid Nissan. Stad kan sannolikt vara en försvenskad form av danskans sted som betyder ställe eller möjligen vadställe. Halm brukar ses som synonymt med gräs eller sjögräs.

Halm skulle även kunna vara ett gammalt namn på en man som hade ett ställe i just Halmstad.

Halmkärvarna i stadsvapnet

Det finns en mindre trovärdig skröna om halmkärvarna i stadsvapnet: Invånarna, vid den tiden danskar, försvarade tappert staden mot svenskarna genom genom att kasta tjärindränkta, brinnande halmknippen på angriparna från stadsmuren. Detta skulle ha uppskattats av Fredrik II av Danmark.

Halmstads kommunvapen

Halmstads kommunvapen