Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Internationellt och regionalt samarbete

Halmstads kommun är en del av ett större politiskt system. Vid sidan av den kommunala nivån finns landsting och region, den nationella nivån med riksdag och regering, samt den europeiska nivån i form av Europeiska unionen. Många frågor och områden behandlar kommunen i nära samspel med de övriga nivåerna. Att ha väl fungerande strukturer för detta samspel är viktigt och något som Halmstads kommun ständigt utvecklar.

Internationella frågor

Inom det område vi kallar internationella frågor utvecklar vi våra verksamheter i samarbete med andra. Det kan vara andra kommuner i Europa eller övriga världen, nätverk och organisationer eller i samverkan med EU:s institutioner.

Regional samverkan

Regional samverkan sker med vårt samverkansorgan Region Halland, Högskolan i Halmstad eller regionala nätverk. Den regionala samverkan är inriktad på att gemensamt skapa en bättre livsmiljö och tillväxt i Halland. Halmstads kommun är residensstad i Hallands län och därmed säte för många av de regionala organisationerna.

Tillväxt och utveckling

Tillväxt och utveckling syftar till att skapa förutsättningar för ökade möjligheter i Halland, för företag och andra. Detta arbete bedrivs lokalt inom kommunen bland annat i form av ett lokalt globaliseringsråd. Arbetet bedrivs även på ett europeiskt plan för att på ett strategiskt sätt se till att den utveckling som sker ligger i linje med de mål och visioner vi har i Halmstad.