Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Internationella frågor

Kommunfullmäktige i Halmstad har beslutat att internationellt arbete ska vara ett verktyg som tillför kompetens, erfarenhet och ekonomiska resurser i utvecklingen av Halmstads kommuns olika verksamheter.

I den dagliga verksamheten i kommunen innebär detta att vi utvecklar kommunens arbete i samarbete med andra, med ekonomiskt stöd från EU-program och deltar i nätverk och på arenor för att inhämta och sprida goda idéer och nya lösningar.

Varje förvaltning och bolag i Halmstads kommun är ansvarig för det internationella arbetet inom sitt verksamhetsområde. Detta innebär att identifiera vilka utvecklingsprojekt som kan genomföras inom ramen för ett EU-projekt, att följa utvecklingen på EU-nivå inom sitt område och när så är motiverat och möjligt vidta åtgärder för att påverka denna utveckling i linje med de prioriteringar och mål som finns inom Halmstads kommun.

Stadskontoret bistår kommunstyrelsen med att samordna och utveckla kommunens internationella arbete. Detta innebär att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete och se till att effektiva verktyg finns till buds.