Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Regional samverkan

Halmstads kommun är residensstad i Hallands län och därmed en central aktör för regional utveckling och samverkan både inom länet och med aktörer i västra och södra Sverige.

Halmstads kommun deltar i flera samverkansorgan och nätverk för att skapa bättre förutsättningar för halmstadbor och hallänningar. En utgångspunkt i Halmstads kommun är att det ska finnas en internationell dimension i det regionala utvecklingsarbetet liksom en regional dimension i det internationella arbetet.

Detta innebär att det regionala utvecklingsarbetet ska bedrivas i ett internationellt sammanhang, i samarbete med andra regioner i framför allt EU, med stöd från EU:s fonder och program och vara en pådrivande faktor i utvecklingen av politiken på europeisk nivå.

Även i Halmstads kommuns internationella kontakter ska den regionala dimensionen vara närvarande. Detta innebär att vid utveckling av projekt och påverkansarbete inom kommunen, ska den regionala dimensionen och nyttan finns med. Det som är bra för Halmstad är bra för Halland, och vice versa.

Det är samhällsbyggnadsavdelningen på stadskontoret som bistår kommunstyrelsen med att samordna och utveckla den regionala samverkan.