Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hemvårdsförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för äldre personers behov av vård, omsorg, boende och aktivitet samt all kommunal hemsjukvård oavsett ålder.

Förvaltningen är en av kommunens största arbetsplatser med cirka 2 200 medarbetare.

Ansvarig

Förvaltningen arbetar på uppdrag av hemvårdsnämnden. Förvaltningschef är Sergio Garay.

Förvaltningens verksamhet

Hemvårdsförvaltningen har ansvaret för äldreomsorgen i Halmstads kommun och den kommunala hälso- och sjukvården. Hemvårdsförvaltningen ansvarar för och utför hemsjukvård på kommunens särskilda boenden och i patienternas hem.

Enligt socialtjänstlagen (SoL) har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av hemvårdsnämnden.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas här får den hjälp och det stöd de behöver.

Socialstyrelsen har tagit fram hjälpmedlet Äldreguidenlänk till annan webbplats för den som vill jämföra kvaliteten inom vården och omsorgen av äldre. I Äldreguiden finner du även hemvårdsförvaltningens verksamhet.
Kvalitetsuppföljning sker inom flera områden och resultatet av olika jämförelser presenteras på en gemensam sida.

Värdegrund

All verksamhet som bedrivs inom hemvårdsförvaltningen utgår från förvaltningens värdegrund:

"Vi i hemvården skapar tillit genom ett professionellt förhållningssätt med respekt för allas lika värde och med ett ödmjukt bemötande i det dagliga arbetet"