Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hemsjukvård och förebyggande

I hemvårdsförvaltningen finns legitimerade yrkesgrupper så som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Sjuksköterskorna är uppdelade på fem olika områden: Centrum, Öster, Vallås, Bäckagård och Oskarström samt kväll/nattsjuksköterskor. Fysioterapeuteroch arbetsterapeuter är uppdelade i två områden: Väster och Öster.

Den legitimerade personalen ansvarar för de kunder som bor i något av kommunens äldreboenden samt alla som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Som hjälp i vård -och rehabiliteringsarbetet utför baspersonal i äldreomsorgorgen vissa delar av hälso-och sjukvården exempelvis överräckande av mediciner, utföra träningsprogram efter det att man fått en delegering från legitimerad personal.

Sjuksköterskeverksamheten är igång under dygnets alla timmar året runt.

Förebyggande verksamhet

I den förebyggande verksamheten arbetar personal som har hand om uppsökande hembesök, anhörigstöd, fritidsverksamhet, frivilligverksamhet, dagverksamhet och Alla Hjärtans hus. I enheten för förebyggande verksamhet finns även demensenheten, som består av sjuksköterskor och arbetsterapeut, samt syn- och hörselkonsulenter.

Trygghetslarm, larmpatrull, kväll och nattpatrull

Denna verksamhet ger en stor trygghet för våra kunder. Har man som kund ett trygghetslarm, kan man under dygnets alla timmar få kontakt med personal som snabbt är på plats och kan hjälpa till om det är något som händer, t.ex. fall, oro eller annat.

Bäckagårds korttidsenhet och växelvård

Korttidsenheten innebär att man som kund kan erbjudas en kortare tids vistelse, oftast efter en tid på Hallands sjukhus Halmstad, innan man går hem eller får en plats på ett äldreboende. På korttidenheten arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut. Upptill detta finns också en läkare på deltid eftersom det medicinska omhändertagandet på enheten i regel är mycket stort.

På växelvården tar vi emot kunder som bor i eget boende, men där det finns behov av att ibland vara boende på växelvården. Växelvården är helt anpassad utifrån individuella behov och kan t.ex. innebära att kunden är två veckor hemma och två veckor på enheten. Samtliga som vistas på korttidsenheten/växelvården är inskrivna i den kommunala hemsjukvården.