Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Myndighetsenheten - bistånd och avgifter

Myndighetsenheten arbetar med myndighetsutövning utifrån bestämmelser i Socialtjänstlagen (SoL). Det är hit du som äldre vänder dig om du exempelvis vill ansöka om hemtjänst, plats på särskilt boende, trygghetslarm, avlösarservice för dig som anhörig eller för att få veta vilken avgift du ska betala för den tjänst du är beviljad.

Myndighetsenheten är uppdelad i fyra verksamheter:

  • Bistånd - biståndshandläggarna informerar, utreder och följer upp beslut som skett utifrån bestämmelser i Socialtjänstlagen (SoL). Varje handläggare har ansvar för ett geografiskt område inom kommunen.
  • Avgifter - avgiftshandläggare arbetar med att säkra att kunden betalar rätt avgift för sina insatser. 
  • MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska. Arbetar med att kvalitetssäkra vården.
  • MAR - medicinskt ansvarig för rehabiliteringen. Arbetar med att kvalitetssäkra rehabiliteringen.
  • SAS - socialt ansvarig samordnare. Arbetar med att kvalitetssäkra handläggning och utförande av socialtjänstens biståndsinsatser inom hemvårdsförvaltningen.
  • Boendesamordnare - koordinerar och erbjuder kunder platser på särskilda boenden.
  • Planeringsteam - Arbetar med utskrivning från slutenvård och korttidsplatser.