Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Utveckling och kvalitet - Värdighetsgarantier

En värdighetsgaranti beskriver vad du och dina anhöriga och övriga kommuninvånare kan förvänta er av äldreomsorgen. I äldreomsorgen i Halmstads kommun arbetar vi utifrån vår värdegrund:

        Vi i hemvården skapar tillit genom ett professionellt
        förhållningssätt med respekt för allas lika värde och med ett
        ödmjukt bemötande i det dagliga arbetet.

Som kund kan du förvänta dig:

  • Att du kan påverka innehållet och utformningen av insatsen, samt när den utförs.
  • Att du upplever att du får ett gott bemötande i dina kontakter med vår personal.
  • Att du är nöjd med de insatser du får hjälp med.
  • Att du upplever att det är lätt att nå de kontakter du behöver.

Äldreomsorgen i Halmstads kommun har värdighetsgarantier för hemtjänst och äldreboende. I vår broschyr kan du läsa om vad värdighetsgarantier är och vilka värdighetsgarantier som finns i hemtjänst och äldreboende.

Du hittar broschyren längst ner på sidan under "Relaterad information".

Här nedan berättar vi mer om vårt kvalitetsarbete

Inom hemvårdsförvaltningen pågår kontinuerligt ett utvecklingsarbete för att kunna erbjuda bra service och stöd både idag och i framtiden.

Utvecklings- och kvalitetsarbete bedrivs inom flera delar av förvaltningens verksamheter. Arbetet kan ske lokalt inom en specifik verksamhet, förvaltningsövergripande, regionalt eller nationellt. Kommunen medverkar i olika undersökningar med syfte att mäta kvaliteten inom äldreomsorgen. Exempel på olika kvalitetsundersökningar är Öppna jämförelser, Äldreguiden och Socialstyrelsens årliga brukarundersökning.

Kvalitetsundersökningar

Hemvårdsförvaltningen medverkar och genomför olika kvalitetsundersökningar. En del är interna och syftar till att följa upp beslut och verksamhet. Uppföljning görs dels för att säkerställa att rätt kvalitet levereras men också för att mäta och få ett underlag för utvecklings- och förbättringsarbete.

Hemvårdsförvaltningen

Via dessa sidor kan man ta del av utvalda delar av det arbete som bedrivs inom utvecklings- och kvalitetsområdet.

 

Hälsoteknikcentrum Halland

Halmstads kommun är aktiva i Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) som invigdes i början av 2010.  Hälsoteknikcentrum samlar företag, högskolan och de halländska kommunerna. Här bedrivs ett antal projekt med syfte att utveckla hälsoteknikområdet och bidra till utvecklingen av nya produkter och tjänster.