Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kvalitetsredovisning

Hemvårdsförvaltningen utvärderar och mäter verksamhetens olika delar kontinuerligt. Här presenterar vi olika kvalitetsredovsningar och brukarundersökningar som genomförts.

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har publicerat Öppna jämförelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sedan 2006 inom Hälso- och sjukvården och sedan 2007 inom Vård och omsorg av äldre. Syftet är att öka tillgången till jämförbar information om kvalitet, resultat och kostnader. Jämförelserna bidrar till att skapa större öppenhet när det gäller resultat och kostnader för den verksamhet som kommuner och landsting bedriver.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerade resultatet för Öppna jämförelser 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inom området Vård och omsorg för äldre. 
Publikationen presenteras på SKL:s webbsida och kan laddas ner i sin helhet

Äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboende

Socialstyrelsen genomför årligen en rikstäckande undersökning där man frågar äldre om deras uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboende.

Äldreguiden

Socialstyrelsen har tagit fram hjälpmedlet Äldreguiden länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för den som vill jämföra kvaliteten inom vården och omshjälpmedlet Äldreguidenorgen av äldre. I Äldreguiden finner du även hemvårdsförvaltningens verksamhet.