Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens främsta uppgift är att se till att säkra ett förebyggande brandskydd. Vid olyckor är vår uppgift att minska konsekvenserna för den enskilde och för samhället. Arbetet ska präglas av omtanke och ske i nära samarbete med övriga delar av samhället.

Räddningstjänsten arbetar bland annat för att förebygga olyckor genom att erbjuda utbildning för både vuxna och barn i brandskydd. Även tillsyn över brandskyddet i verksamheter som skolor, vårdinrättningar, större industrier, publika lokaler m.fl. sköts av Räddningstjänsten. Ansvar för sotning och brandskyddskontroller av eldstäder ligger även hos Räddningstjänsten. En viktig del av arbetet är också delaktighet i kommunens arbete med översikts- och detaljplanering samt vid bygglovshantering.

Räddningstjänsten ägnar mycket tid åt att klara av att hantera en olycka på bästa sätt då den inträffar. Detta görs genom att utbilda och öva brandmän och befäl samt att jobba med insatsplanering för olika olyckor.

Hitta rätt

  • Under fliken "Bygga & Bo" har vi en plats som heter Byggnadstekniskt brandskydd. Där kan du bl.a. läsa vad som gäller vid sotning, automatlarm, räddningsvägar och brandvarnare.
  • Under fliken "Om kommunen" har vi en plats som heter Olyckor och kris. Där kan du få tips och råd om hur du förebygger olyckor, agerar om en olycka inträffar och vad som sker efter olyckan är avklarad.
  • Tredje platsen befinner du dig på just nu och här kan du läsa om räddningstjänsten i Halmstad.

Räddningstjänstens verksamhetsidé

I ett samhälle som präglas av teknisk och social utveckling ska Halmstads Räddningstjänst, i takt med denna, arbeta för att minska antalet omkomna, minska antalet skadade och sänka skadekostnaderna till följd av olyckor.

Detta ska ske genom att

- i första hand identifiera och medvetandegöra risker och hot för beslutsfattare och allmänhet så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att förebygga olyckors uppkomst

- därefter stärka den enskildes förmåga att kunna hantera en olyckssituation

- om olyckan ändå inträffar, kunna begränsa konsekvenserna för den enskilde och för samhället

Arbetet ska ske genom nära samarbete med övriga delar av samhället samt genom att visa omtake och aktionsberedskap med hög kvalité då människor upplever nöd.