Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Attefallshus, fristående

Du får utan bygglov uppföra en komplementbyggnad, så kallad Attefallshus,
med en byggnadsarea på maximalt 25 kvm på din tomt om du har ett småhus.

Du behöver göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du
kan börja bygga.

Attefallshuset får ha en och en nockhöjd upp till 4 meter från marknivån.
Byggnaden ska byggas i omedelbar närhet till bostadshuset och kan
användas för permanent boende.

Attefallshuset måste alltid hålla minst 4,5 m till tomtgräns, om inte grannen
godkänner närmare. Om det är naturmark, park eller gata på andra sidan
tomtgränsen, måste du hålla 4,5 meters avstånd.   

Läs mer här om vad som gäller för attefallsbyggnad och vad du behöver
veta för att göra en anmälan för detta.