Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Coronasituationen mycket allvarlig i Halmstads kommun

Smittspridningen i Halland och Halmstad har nått rekordsiffror sedan pandemin startade. Nu märks också tydligt ett ansträngt läge inom fler verksamheter i Halmstads kommun. I vissa arbetsgrupper är det upp till 50 procents frånvaro.

- Nu har vi ett väldigt tufft läge. Det går inte nog att poängtera vikten av att vi alla verkligen hjälps åt och följer restriktionerna, säger kommundirektör Mattias Rossköld.


Inom flera förvaltningar i Halmstads kommun har frånvaron bland personalen varit hög sedan före julhelgerna. I några få fall har enskilda arbetsplatser stängts tillfälligt. Smittan är också utbredd bland invånarna i de olika kommunala verksamheterna.

Fortsätter situationen med hög frånvaro och många smittade blir det inom kort svårt att upprätthålla den kommunala service som invånarna har rätt till.
På måndagen samlade kommundirektören förvaltningscheferna för de mest ansträngda förvaltningarna; hemvårdsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen.

Nu intensifieras arbetet med att prioritera verksamhet göra scenarioplanering och förbereda för att kunna flytta personal.

Redan i dag jobbar förvaltningarna själva med att prioritera arbetsuppgifter, rekrytera vikarier och flytta om befintlig personal. Några yrkesgrupper, till exempel skolsköterskor, har fått arbetsuppgifter på annat håll i organisationen och på andra håll har viss service minskat eller stängts ner helt.


- Vissa saker kan vi helt enkelt inte erbjuda i det läge vi har nu. Men det gäller också att se till helheten och planera så att vi tillsammans klararklarar det värsta. Nu har vi intensifierat det arbetet, säger Mattias Rossköld.