Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Servicenämnden vill prova outsourcing

Servicenämnden som ansvarar för den interna servicen för verksamheter i Halmstads kommun vill pröva outsourcing, det vill säga låta någon annan sköta delar av verksamheten.

Från det att beslutet tagits tar det uppemot två år att införa den nya ordningen.

Idag finns det ingen del av vare sig FM-service (städ, vaktmästeri, fastighets- och grönyteskötsel) samt måltidsservice, som drivs i annan regi.

Det gör att man inte med säkerhet vet om verksamheten kan drivas ekonomiskt bättre till likvärdig kvalitet. I dagsläget kan verksamheten inte heller jämföras, eller benchmarkas på ett bra sätt med jämförbara större leverantörer i regionen. Nämnden vill att det ska vara en leverantör som har hela den verksamhet som outsourcas, det vill säga FM- och måltidsservice.

Servicenämnden har idag ställt sig bakom ett förslag som innebär att man prövar tio procent av verksamheten i någon annans regi. Förslaget är att det med fem procent av verksamheten i Sofiebergsområdet och lika mycket i det framtida Ranagårdsområdet.

Krävs resurser

Nämnden konstaterar dock att det krävs nya resurser för att klara av den mycket komplexa kravställningen för att lösa alla frågor kring avtal, som till exempel då det gäller förändringar under avtalstiden av volymer eller kvalitetsförändringar under samma tid.

När det gäller andra delar av servicenämndens verksamhet har man externa samarbetspartners, inköp av tjänster då det gäller IT service på nästan 30 procent och närmare 85 procent inom kommuntransport. Övriga delar som är HR-service och Halmstad direkt drivs helt i egen regi.

Nämnden var inte enig i beslutet. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet och vänsterpartiet lämnade en protokollsanteckning till förmån för socialdemokraternas förslag.

- Det är bra att vi nu tar chansen att på ett kontrollerat sätt kan få se om vi bedriver vår verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt genom benchmarking med den privata sektorn, säger Staffan Svensson (C), ordförande i servicenämnden.- Vi anser att risken är stor att det fördyrar och i nuläget finns det inte utrymme för det i budget. Det i sin tur skulle innebära att ett av våra kunders önskemål om lägre kostnader, får motsatt resultat. Vår uppfattning är att de nackdelar som framkommit överväger. Vi ser därför det som mest ansvarsfullt att avslå en privatisering, säger Gun- BrittLöfdahl, vice ordförande i servicenämnden.