Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Elda rätt i eldstaden

Vet du om att nästan hälften av alla villa- och småhusbränder kan kopplas till eldstäder? Därför är det viktigt att du eldar på rätt sätt i din eldstad.  

De flesta bränder i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Förebygg risken för bränder genom att se till att eldstaden installeras på rätt sätt, att den eldas på rätt sätt och genom att se till att sotning och brandskyddskontroll sker med rätt tidsintervall.


Så här eldar du på rätt sätt:

  • Elda alltid med torr ved! Fuktig ved är svår att tända och den ökar även risken för att tjära bildas i skorstenen och ökar därmed risken för soteld.
  • Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i rökkanalen och på omgivande brännbart material.
  • Saknar du eldningsinstruktionerna är en god tumregel att aldrig elda mer än 3 kg ved per timme i din lokaleldstad och inte längre än 3 – 4 timmar.
  • Använd en rökgastermometer. Med den kan du kontrollera att rökgastemperaturen inte överstiger den deklarerade tempe­raturklassen för din skorsten. De flesta stålrörsskorstenar är godkända för en maximal rökgastemperatur på 450 °C.
  • Har du eldat i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar.
  • Förvara askan i ett obrännbart kärl med tättslutande lock.
  • Lämna aldrig huset då du har tänt i din eldstad

Det här ska du tänka på när det gäller eldstäder:

  • Den ska vara rätt installerad
  • Du ska elda på rätt sätt och ta hand om askan på ett brandsäkert sätt.
  • Du måste sota eldstaden. Läs mer om vilka rengöringsfrister som gäller under sotning.