Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Explosiv vara

Söker du tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring av explosiva varor inom Sveriges gränser är det räddningstjänsten som kommer att hantera din tillståndsansökan. Den lag som styr detta heter Lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE (SFS 2010:1011)PDF

Sprängning och fyrverkerier

Vill du söka tillstånd för att spränga och för att använda vissa pyrotekniska artiklar, exempelvis fyrverkerier så är det Polisen som sköter och ger tillståndlänk till annan webbplats för detta.

Föra in eller ut varor över Sveriges gränser

Du behöver tillstånd för att föra in eller föra ut explosiva varor över landets gränser. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,länk till annan webbplats som hanterar detta och på myndighetens webbsida kan du även hitta mer information om de lagar som berör explosiv vara.

Tillstånd

Det finns olika tillståndstyper att söka för hantering av explosiva varor. Du kan behöva söka flera typer samtidigt, beroende på hur din hantering ser ut.

Förvärv och innehav

Detta tillstånd ska du söka om du anskaffar eller äger explosiva varor. Det finns två varianter av förvärv och förvaring:

  1. Antingen så köper du explosiv vara och förbrukar direkt, t ex vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behöver du inget tillstånd till förvaring.
  2. Det andra alternativet är att du köper varor och lägger i förråd för framtida användning. Då behöver du även tillstånd till förvaring.

Förvaring

Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. Förvarar du explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver inte du något tillstånd till förvaring själv.

Handel

Detta tillstånd behöver du om du vill bedriva handel med explosiva varor, t.ex. om du säljer ammunition eller fyrverkeriartiklar.

Överföring

Detta tillstånd behöver du som köper vissa typer av explosiva varor för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Godkännande av ny föreståndare

Du kan söka enbart för godkännande av ny föreståndare om du redan har tillstånd för hantering av explosiv vara och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen mer än att du har en ny föreståndare.

Vilka tillstånd du ska söka beror alltså på hur din hantering ser ut. Vill du till sälja pyrotekniska varor behöver du exempelvis följande tillstånd:

  • tillstånd till förvärv och innehav
  • tillstånd till handel, samt
  • tillstånd till förvaring, om du förvarar i eget förråd

Vill du till exempel förvara sprängmedel behöver du troligen följande tillstånd:

  • tillstånd till förvärv och innehav
  • tillstånd till förvaring, samt
  • tillstånd till överföring

Ansökan

Handläggningen av din ansökan kan ta upp till tre månader. Efter det kan du behöva göra vissa åtgärder och boka en avsyning för att tillståndet ska börja gälla.

Du använder samma blankett för alla tillståndstyper men fyller i den något olika beroende på vad du söker tillstånd för. Du kan använda en och samma blankett för att söka flera tillstånd, kryssa bara i vilka tillstånd det är du söker på första sidan.

Blanketten ska skickas eller lämnas in till Räddningstjänsten Halmstad. Det är viktigt att du är noga med att bifoga de handlingar som vi behöver tillgång till för att vi ska kunna göra en snabb och korrekt bedömning av ärendet.

Med i blanketten för tillståndsansökan finns en förteckning över vilka dessa handlingar är.

Efter att vi mottagit din ansökan kommer en handläggare på räddningstjänsten att göra en bedömning av om du som söker tillstånd tar ditt ansvar enligt de regler som gäller för säker hantering av varorna. För att du ska kunna hantera explosiva varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning måste du ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna. För att få tillstånd så måste du alltså kunna visa att du kan hantera de explosiva varorna på ett säkert sätt.

Om din ansökan rör hantering på ett särskilt ställe (t. ex. förråd eller försäljningslokal) kan räddningstjänsten behöva göra en avsyning innan beslutet kan tas. Handläggaren kommer att kontakta dig för att boka en tid för avsyning. Vid avsyningstillfället kontrolleras att byggnaden eller lokalen uppfyller de krav som ställs på brandskydd och skydd mot explosion enligt lagstiftningen.

Tillsyn

Det är räddningstjänsten som genomför tillsyn över hanteringen av explosiv vara från och med 1 september 2010. Tillsynsbesök genomförs regelbundet och vid tillsynen kontrolleras att du hanterar varorna enligt gällande tillstånd och att du efterlever föreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt.

Ansvarig nämnd

Räddningsnämnden i Halmstads kommun har det yttersta ansvaret för både tillstånd och tillsyn av explosiva varor.