Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Brandskyddskontrollant

Utbildningen ger en helhetsbild av de olika delarna och funktionerna inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA), men lägger fokus på egenkontroller av brandskyddet. Syftet är att lära sig hur man kan identifiera och åtgärda brandrisker och hur man utför kontroller av brandskyddet. Målet är att ni ska kunna arbeta som brandskyddskontrollanter på era arbetsplatser.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till brandskyddskontrollanter.

Antal deltagare: Max 20 personer

Tidsåtgång: 4 timmar

Plats: Utbildningen genomförs på brandstationen eller på er arbetsplats.

  • Kännedom om ”Lagen om skydd mot olyckor” (LSO) och tolkning av denna
  • Kännedom om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) allmänna råd och föreskrifter
  • Egenkontroll - Vad? Hur? När?
  • Förebyggande brandskydd
  • Rekommendationer om hur ni kan arbeta för att höja brandskyddet i er verksamhet och vilka krav som ställs utifrån lagar och byggregler
  • Fastighetsägarens respektive nyttjanderättshavarens ansvar
  • Vad systematiskt brandskyddsarbete innebär
  • Kursdeltagarna får praktiskt tillämpa kunskaperna som kontrollant i vår utbildningslokal.
Anmälan
Anmälan