Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Systematiskt brandskyddsarbete

Utbildningen ger en helhetsbild av de olika delarna och funktionerna inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och på vilket sätt dessa har betydelse för ett hållbart arbete över tid.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till brandskyddsansvariga

Antal deltagare: Max 20 personer

Tidsåtgång: 4 timmar

Plats: Utbildningen genomförs på brandstationen eller på er arbetsplats.

Innehåll:

I utbildningen får du information om det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) och vad det innebär enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

  • Kännedom om ”Lagen om skydd mot olyckor” (LSO) och tolkning av denna
  • Kännedom om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) allmänna råd och föreskrifter
  • Egenkontroll - Vad? Hur? När?
  • Förebyggande brandskydd
  • Rekommendationer om hur ni kan arbeta för att höja brandskyddet i er verksamhet samt vilka krav som ställs utifrån lagar och byggregler.
  • Fastighetsägarens respektive nyttjanderättshavarens ansvar
  • Kommunens ansvar i byggprocessen och vid tillsyn av brandskyddet
  • Vad systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär
  • Hur det praktiskt kan tillämpas.
Anmälan
Anmälan