Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Utrymningsövning

Detta är ett tillfälle där er verksamhet övar på de utrymningsrutiner som finns framtagna på arbetsplatsen. Övningen ska säkerställa organisationens och verksamhetens handlingsberedskap vid brand.

Målgrupp: All personal i alla typer av verksamheter.

Anläggningsskötare eller motsvarande med behörighet och kunskap att hantera larmet innan, under och efter övningen, ska vara på plats vid utrymningsövningen för att kunna sätta eventuellt larm i serviceläge och återställa. Våra instruktörer har ingen behörighet att sköta detta.

Tidsåtgång: 1-1,5 timme (beroende på förberedelser och återställningstid på plats)

Plats: Utbildningen genomförs på er arbetsplats.

Innehåll:

  • Övningen planeras i samverkan mellan instruktörer från Räddningstjänsten och ansvarig i er verksamhet.
  • Vi iscensätter en brandsituation där personalen behöver utrymma. Övningen kan genomföras med eller utan rök. Vi kan erbjuda en teoretisk del innan övningen om det finns intresse för det.

Hur ofta bör man genomföra en utrymningsövning?

Räddningstjänsten rekommenderar att utrymningsövning genomförs minst en gång per år.

Anmälan
Anmälan