Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Sevesolagstiftningen

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivetlänk till annan webbplats. I svensk lagstiftning ställer det särskilda krav på de verksamheter som hanterar farliga ämnen och på kommunen som ska informera allmänheten om de farliga verksamheterna, upprätta insatsplaner och öva.

Företag som hanterar farliga ämnen är indelade i två nivåer, lägre och högre kravnivån.

Högre kravnivå

Kortfattat innebär detta särskilda krav på en hög säkerhetsnivå då en händelse på anläggningen kan medföra en allvarlig kemikalieolycka.

Kravet på kommunen är att ha aktuella insatsplaner för anläggningen, att öva planerna minst var tredje år och informera allmänheten om vilka anläggningarna är, var de finns och riskerna med med hanteringen.

I Halmstads kommun finns två anläggningar som klassificeras enligt den högre nivån i Sevesolagstiftningen:


Lägre kravnivå

Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder som klassas som den lägre kravnivån har också särskilda krav, bland annat en skyldighet att ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig på kommunens webbplats.

I Halmstad kommun finns de här anläggningarna som klassificeras in enligt den lägre kravnivån i lagstiftningen: