Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Viktiga dokument

Risk och sårbarhet

Kommunen är skyldig att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser gällande hela den kommunala verksamheten men även av övriga verksamheter som kan påverka risk- och säkerhetssituationen inom kommunens geografiska område.

Risk- och sårbarhetsanalysen ska ligga till grund för revideringen av handlingsprogrammet  för arbete med skydd mot olyckor, riktlinjer för hantering av extraordinära händelser och säkerhetsskyddsanalysen.

Kommunens övergripande mål för säkerhetsarbetet ska vara att skapa trygghet och säkerhet för alla människor som lever, verkar och vistas inom kommunen. För att uppnå detta krävs risk- och sårbarhetsanalyser som ska syfta till att:

  • öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
  • ge underlag för planering och åtgärder som minskar riskerna och sårbarheten.
  • utveckla förmågan att hantera kriser - ge förutsättningar för den fysiska planeringen.
  • ge underlag för information till invånare och anställda.

Några av Halmstads kommuns viktiga säkerhetsdokument:
Risk- och sårbarhetsanalysPDF
Halmstads riktlinjer för oljeberedskapPDF
Klimat- och sårbarhetsutredningPDF
Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckorPDF
Bilagor till handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckorPDF