Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kommunens arbete vid en kris

Kommunen har en kommunövergripande krisorganisation som aktiveras vid en kris som påverkar stora delar av kommunen. Varje förvaltning och kommunalt bolag har egna krisstaber som kan aktiveras.

En kris är en händelse som till sin karaktär går utöver organisationens vanliga arbetsuppgifter och under en begränsad period är mycket krävande.

Säkerhetsarbetet innebär förebyggande arbete med riktlinjer som styr arbetet vid en kris. Planering, övning och utbildning av en krisorganisation ingår också i detta arbete.

Kommunen har skyldighet att arbeta med att förebygga bränder och andra olyckor för att skydda människors liv och hälsa, egendom och miljö. Kommunen ska stärka den enskilde att kunna hantera en olyckssituation bland annat genom information och rådgivning.

Då den enskilde eller en verksamhet råkar ut för en olycka eller överhängande fara för olycka och inte längre själv kan klara av att hantera situationen övergår ansvaret till staten eller kommunen. Räddningstjänst råder.

Kommunen har ett handlingsprogram för att minska samhällets sårbarhet och risken för att en kris ska inträffa. Programmet beskriver den förebyggande verksamhet som bedrivs i kommunen och de risker som finns.

Kommunen vidtar åtgärder som antingen kan vara förebyggande, reducera risk eller syfta till att bättre kunna hantera situationen om en oönskad händelse ändå skulle inträffa.

Halmstads kommuns arbete mot olyckor och särskilda händelser styrs utifrån gällande lagstiftningar: