Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Under olyckan

Den enskildes ansvar

Den som upptäcker en brand eller annan olycka som innebär fara för någon person eller miljö ska varna de som är i fara och vid behov tillkalla hjälp via SOS Alarms nödnummer 112. Den enskilde har också skyldighet att så långt det är möjligt med egna resurser försöka åtgärda olyckan. Detta kan till exempel vara att själv pumpa vatten ur källaren vid översvämning.

Kommunens ansvar

Då den enskilde inte längre kan hantera en situation är det räddningstjänsten som tar över ansvaret. Kommunen ansvarar för en räddningsinsats endast om det är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaden för insatsen och omständigheterna i övrigt.

Räddningstjänsten rycker till exempel ut vid bränder, trafikolyckor, kemikalieolyckor och drunkning. Vid mer omfattande händelser som pågår under en längre tid ansvarar kommunen för stödcentra. Syftet med dessa är att tillgodose det informations- och kommunikationsbehov som finns men även att exempelvis erbjuda hygienmöjligheter och distribution av vatten.