Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Halmstads kommunarkiv

På grund av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd håller kommunarkivet stängt för fysiska besök tillsvidare. Forskning i kommunarkivet är därför inte möjlig för tillfället. Övriga ärenden hanteras i första hand digitalt. Se nedan för kontaktuppgifter.

Kommunarkivet vårdar Halmstads historia. En av kommunarkivets främsta arbetsuppgifter är att tillhandahålla handlingar enligt offentlighetsprincipen.

Kommunarkivet är slutarkiv för de kommunala myndigheterna och bolagens arkiv. Vi har inlåningsrätt från Riksarkivet vilket innebär att vi kan låna in arkivhandlingar från andra arkivinstitutioner i landet. Att utbilda kommunens medarbetare och tillhandahålla information i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor är en av kommunarkivets arbetsuppgifter.

Kopiering

Det finns möjlighet att kopiera handlingar hos kommunarkviet. Nio kopior är gratis, från och med den tioende kopian kostar det 3 kronor per kopia enligt kommunens avgiftstaxa.

Sekretess

Vissa handlingar i kommunens arkiv omfattas av sekretess. Detta gäller handlingar och akter som är yngre än 70 år. Om du vill se handlingar som innehåller sekretess måste vi veta vem du är och vad du behöver uppgifterna till för att vi ska kunna ta ställning till om du kan få tillgång till informationen.