Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vägen till beslut

Demokrati är att informera, argumentera, utreda och till slut besluta, i enighet eller genom majoritet. Det innebär att ett ärendes väg till beslut i kommunen kan ta tid. Ärendet kan starta hos någon kommunanställd, inom politiken eller som förslag från Halmstadsbor.

Varje år tas flera tusen beslut inom kommunen. Det kan ske på olika nivåer: kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder eller tjänstemän.

Ärendet kan följas i diariet

Majoriteten av ärenden har tjänstemän fått rätt, delegation, att besluta på egen hand. Andra ärenden kan vara komplicerade och vålla politisk debatt vilket kan göra att beslutsprocessen tar flera år. Oavsett storleken på ärendet är den formella gången den samma och ärendet kan följas i diariet.

I stora frågor kan hela beslutsprocessen behöva gå två varv. Först beslutar den styrelse eller nämnd som berörs och därefter kan ärendet behöva gå vidare till kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Läs i detalj vad som händer när ett ärende hanteras inom kommunen