Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Att påverka planer

Genom att vara med och tycka till när planer är på samråd så kan du påverka ditt närområde. Under samrådsmötena kan du prata med ansvariga politiker och tjänstemän som alltid finns på plats.

Översiktsplan

När ett förslag till översiktsplan tagits fram är det dags för samråd. Under detta skede skickas förslaget ut på samråd inklusive miljökonsekvensbeskrivningen, efter beslut i kommunstyrelsen för att få in synpunkter. Offentliga samrådsmöten kan hållas. Det är viktigt att tycka till i detta tidiga skede.
Mer information om översiktplan

Detaljplan

Arbetet med att framställa en detaljplan görs av en ansvarig planhandläggare. När samrådsförslaget är genomarbetat sänds det, efter beslut av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, ut till berörda sakägare, myndigheter och förvaltningar som sedan får lämna in synpunkter på förslaget under den tid som detaljplaneförslaget är under samråd. Samrådstiden är vanligtvis ungefär en månad. Alla inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse.

Mer information om detaljplaner