Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kommunrevisionen

Kommunrevisionens uppgift är att sakligt och objektivt granska och kontrollera kommunens verksamhet. Revisorerna granskar om kommunstyrelsen och kommunens nämnder har uppfyllt sina uppdrag på det sätt som kommunfullmäktige har beslutat.

Bland revisorerna väljs så kallade lekmannarevisorer som granskar bolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger utifrån ett övergripande plan.

Kommunrevisionen är ett av invånarnas och kommunfullmäktiges instrument för den demokratiska kontrollen.

Revisionen ska självständigt:

  • Välja vad som ska granskas och angreppssätt
  • Välja sakkunniga
  • Göra analyser och bedömningar

Kommunfullmäktige utser tio förtroendevalda till kommunrevisionen. Revisorerna anlitar sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs. Sakkunniga till revisionen i Halmstads kommun är PWC.

Gruppbild på kommunfullmäktiges revisorer