Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Behandling av personuppgifter i förskola och grundskola 

Vi behandlar barns, elevers och vårdnadshavares personuppgifter för att planera, bedriva och följa upp verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i enlighet med de författningar som styr verksamheten. 

Vad är en personuppgift? 

En personuppgift är information som kan knytas till en levande person, det kan exempelvis vara ett namn, e-postadress eller ett fotografi. Det finns skyddsvärda och känsliga personuppgifter som vi behöver behandla. Exempel på skyddsvärda personuppgifter som behandlas är fullständiga personnummer. Exempel på känsliga personuppgifter som behandlas om barn och elever är allergier, etnicitet, modersmål, hälsa, hjälpmedel i undervisningen, placering i särskolan eller utredningar vid behov av särskilt stöd.  

Rättslig grund för behandling av personuppgifter 

Dataskyddsförordningen ställer krav på att vi ska ha en rättslig grund för behandling av personuppgifter. Inom våra verksamheter behandlar vi personuppgifter främst utifrån de rättsliga grunderna: allmänt intresse, myndighetsutövning eller rättslig förpliktelse. De lagar som vi främst tillämpar är: Skollagen (2010:800), Skolförordningen (2011:185), Patientdatalagen (2014:821), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt varje skolforms läroplan. I vissa fall behövs samtycke för behandling av personuppgifter, exempel på detta är skolfotografering.  

Vi hämtar personuppgifter från Skatteverket

För att säkerhetsställa att personuppgifterna är korrekta hämtar vi personuppgifter från Skatteverket. Vi kan också hämta information från Region Halland för att leva upp till hälso- och sjukvårdslagens krav.  

Verksamhetssystem och tjänsteleverantörer

Vi delar uppgifter med företag som levererar/erbjuder tjänster inom respektive skolform, exempelvis för systemdrift och systemsupport. Företagen får endast behandla personuppgifterna enligt våra instruktioner och inte använda uppgifterna för egna ändamål.  

Din rätt till information

Du har alltid rätt att få information om för vilket ändamål som ditt barns och dina egna personuppgifter behandlas. Du kan beställa ett registerutdrag som innehåller vilka personuppgifter vi behandlar om dig eller ditt barn via Halmstads kommuns e-tjänstlänk till annan webbplats

Handlingar som innehåller personuppgifter om ditt barn eller dig som vårdnadshavare sparas endast så länge det är nödvändigt, baserat på arkivregler som omfattar offentliga handlingar och regler i andra författningar. 

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter? 

Barn- och ungdomsnämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom Halmstads kommuns skolformer. Kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar personuppgifter via e-post: direkt@halmstad.se eller telefon 035-13 70 00. Genom din kontakt med Halmstads kommun behandlas personuppgifter om dig. För att besvara din fråga kommer vi spara de uppgifter du delger oss. 

Mer information om behandling av personuppgifter  

Mer information om behandling av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, samt kontakt till dataskyddsombud och Integritetsskyddsmyndigheten, finns i informationen om personuppgifter som gäller för hela Halmstads kommun.