Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Nämnden för överförmyndare i samverkan

Överförmyndarnämnden är en myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.

Halmstads, Hyltes och Laholms kommuner en gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten. Från och med 1 januari 2019 ingår även Båstads kommun i samverkan.

Nämnden kallas Nämnden för överförmyndare i samverkan.

Personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom, till exempel vissa personer med funktionsnedsättning, gamla, sjuka samt underåriga kan ha en ställföreträdare i form av förmyndare, förvaltare eller god man. Överförmyndarkansliet rekryterar, utbildar och kontrollerar (utövar tillsyn över) ställföreträdarna för att  förhindra rättsförluster för brukarna.

Länsstyrelsen har i sin tur tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Överförmyndarnämndens verksamhet styrs av Föräldrabalken. Den som inte är nöjd med de beslut som fattas av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos Tingsrätten.