Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Servicenämnden

Servicenämndens uppgift är att med olika tjänster stödja andra nämnders verksamhet gentemot invånarna i Halmstads kommun.

Våra huvudområden är städning, vaktmästeri, fastighetsskötsel, måltider, IT-tjänster, internpost, kommunens kontaktcenter, kommunens löner, pensioner och försäkringar samt uthyrning av fordon. Servicenämnden har även uppdraget att samordna den gemensamma varudistributionen.

Våra prestationer gentemot andra nämnder regleras av avtal. Arbetet organiseras så att resurserna utnyttjas effektivt.

Vi bedriver ett internt effektiviseringsarbete och genomför förändringar i samverkan med de beställande nämnderna i syfte att skapa kommunövergripande nytta.

Servicenämnden leder arbetet som utförs av tjänstemännen på servicekontoret.

Se servicenämndens sammanträdesdagar

Se servicenämndens protokoll.

Maria Söderberg (MP)

Staffan Svensson (C)
Servicenämndens ordförande

Micael Nilsson (S)

Gun-Britt Löfdahl (S)
Servicenämndens vice ordf.