Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) ansvarar för att nationella och kommunala mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar.

Se utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdesdagar

Se utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar och protokoll.

Inom ramen för ansvarsområdet ligger följande uppgifter

 • gymnasieskola och gymnasiesärskola för ungdomar
 • kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år
 • grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux samt svenska för invandrare (sfi)
 • planera, upphandla,  beställa och kvalitetssäkra individuell och  arbetsmarknadsrelaterad vuxenutbildning
 • bedriva uppdragsutbildning
 • infrastrukturen för vuxnas lärande
 • de övriga verksamheter och insatser som kommunen anordnar och gör för eleverna i de utbildningsformer som nämnden är huvudman för
 • arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser
 • daglig verksamhet för funktionshindrade
 • ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården för personer med funktionshinder inom nämndens ansvarsområde
 • mottagning och introduktion av flyktingar
 • tolkförmedling
 • ekonomiskt bistånd
 • dödsboanmälan

Kommunfullmäktige har delegerat till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att besluta i följande grupper av ärenden

 1. beslut om interkommunal ersättning för gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning, särskola och folkhögskola
 2. beslut om bidrag till fristående gymnasieskola och andra huvudmän
 3. taxor för speciallokaler
 4. beslut om ersättning till extern utbildningsanordnare.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) leder arbetet som utförs av tjänstemännen på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Nämnden består av tretton ledamöter och sju ersättare. Ett individutskott med fem ledamöter och tre ersättare beslutar i vissa frågor rörande försörjningsstöd till enskilda.