Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra kommunens uppgifter vid val till:

  • riksdagen
  • landstingsfullmäktige
  • kommunfullmäktige
  • EU-parlamentet
  • genomförande av folkomröstning

Valnämnden i Halmstads kommun består av sju ledamöter och sju ersättare.
Se när nämnden sammanträder.

Se valnämndens protokoll.

Christoffer Lundholm (M)

Ewa Sjögren (M)
Valnämndens ordförande

Ante Hultin (S)

Ante Hultin (S)
Valnämndens vice ordförande

Valnämnden sköter sina uppgifter i samarbete med Länsstyrelsen i Halland och Valmyndigheten. Under valnämnden finns ett kansli bland annat som ordnar vallokaler, anställer och utbildar röstmottagare. Till uppgifterna hör att svara på allmänhetens frågor.

I Sverige anordnas normalt allmänna val vart fjärde år och val till Europaparlamentet vart femte år.

Nästa ordinarie val äger rum den 18 september 2022, då väljer vi ledamöter till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Nästa val till Europaparlamentet är den 6 till 9 juni 2024.

Valnämnden ansvarar också för den årliga medborgarceremonin då nya svenska medborgare välkomnas av Halmstads kommun. Detta sker vanligtvis den 24 oktober på FN-dagen.