Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Aktiviteter - Nissans vattenråd

Här hittar du olika aktiviteter kopplade till Nissans vattenråd.

Kalkningskonferens - inställd

Med anledning av pandemin är kalkningskonferensen den 4 september 2020 inställd. Vi avser att genomföra konferensen längre fram och återkommer med mer information.

4 september 2020 planerar Nissans vattenråd en kalkningskonferens i Hestra i Jönköpings län.

Dagen kommer innehålla föreläsningar av bl.a. Skogsstyrelsen som handlar om minskad påverkan från skogsbruket, Havs och Vattenmyndigheten medverkar och pratar om framtidens kalkning. Vi kommer också att få höra SMHI prata om framtida klimat kopplat till försurning och markkemi med mera. Möjlighet att få se spridning av kalk från båt och helikopter kommer också att erbjudas under eftermiddagen.

Målgrupper: Vattenråd i Halland och Jönköpings län, skogsnäringen, kommunala huvudmän för kalkningsverksamheten, politiker, handläggare på länsstyrelsen och kommunerna. Tillfälle till anmälan samt fastställt program kommer längre fram.

Bakgrund

Sverige och Halland har kalkat sjöar och vattendrag för att upprätthålla den biologiska mångfalden i mer än 40 år! Kalkningen har betydelse för att nå vattendirektivets mål med god ekologisk status i alla våra vatten. Under 2020 fördelar Havs- och vattenmyndigheten 165 miljoner kronor till kalkningsprojekt i Sverige. Det finns också framtida utmaningar för att behålla levande sjöar och vattendrag och en del av dessa kommer tas upp under konferensen.