Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning kan vara utvecklingsstörning,
det kan vara psykiatrisk funktionsnedsättning
som tvångssyndrom,
och det kan vara neuropsykiatriskt
som adhd eller Aspergers syndrom.
Det kan vara fysisk eller medicinskt
som synskada, rörelsehinder eller epilepsi.

Många myndigheter och organisationer ger stöd
till personer med funktionsnedsättning.
Du har rätt till stöd enligt flera lagar:
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL,
Socialtjänstlagen, SoL
och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Om du vill ha stöd av kommunen
enlig SoL eller LSS
ska du tala med en socialsekreterare
på avdelningen för stöd och service i kommunen.
Du kan också tala med vuxenenheten i kommunen.