Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tillståndsguide för HVB, hem för vård eller boende

HVB för ensamkommande flyktingbarn

Kommunen hyr inte hela boenden för ensamkommande flyktingbarn, utan prioriterar att starta och driva egna boenden. Om du startar ett privat HVB är du därför inte garanterad något mer än att kommunen kan hyra enstaka platser vid behov.

Du kan även ta emot ett barn eller ungdom i ditt hem för en kortare eller längre tid, genom att bli familjehem.

Det finns möjlighet att hyra ut boende med plats för minst 50 personer till Migrationsverketlänk till annan webbplats. Har du plats för ett mindre antal personer i en fastighet, kan du hyra ut den direkt till en flyktingfamilj genom ett vanligt hyreskontrakt.

Vilka tillstånd för att starta ett HVB, hem för vård eller boende, beror på omfattningen och inriktningen på verksamheten. En verksamhet med 4-6 personer med en mer ”hemliknande” miljö, där de boende tar ett stort ansvar för hushållet (till exempel matlagning och städning), kräver färre tillstånd, registreringar och tillsyn än en mer omfattande och institutionsliknande verksamhet där personalen arbetar mer operativt.

IVO, inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd från IVO, inspektionen för vård och omsorg är ett krav.

Bygglov

Om fastigheten som verksamheten ska bedrivas i är en fastighet som är planlagd för boende krävs inget bygglov för verksamheten.

Ombyggnad eller anpassning av befintlig bostadsfastighet kan vara bygglovs- eller anmälningspliktigt beroende på omfattning och karaktär av ombyggnaden.

Om fastigheten tidigare använts för annat ändamål (till exempel kontor), krävs bygglov för verksamheten.

Vid nybyggnation krävs alltid bygglov oavsett planförutsättningar.

Bygglov

Livsmedel

Om de boende själva sköter matlagning, inköp och förvaring krävs ingen livsmedelsregistrering.

Om personalen svarar för någon av dessa uppgifter eller har ansvaret för dem krävs livsmedelsregistrering.

Livsmedelsregistrering

Miljö- och hälsoskydd

Verksamheten kräver inget tillstånd, anmälan eller registrering enligt miljöbalken men det är viktigt att ventilation, tvätt- och städrutiner är anpassade efter antalet boende. Miljö- och hälsoskyddskontoret sköter tillsynen.

Brandskydd

Kraven på larm, utrymningsvägar, dokumentation och släckningsutrustning beror på hur verksamheten ser ut. Räddningstjänsten sköter tillsynen. Ifall du inte behöver söka bygglov bör du ta kontakt med räddningstjänsten för att få en bedömning av hur kraven ser ut.

Polistillstånd

Det behövs inget polistillstånd för denna typ av boende eftersom det räknas som vårdboende, inte hotell eller pensionat.

Företagsrådgivning

Du kan få kostnadsfri företagsrådgivning, kontakt sker via direkt@halmstad.se.