Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Äldreboende i kommunen

Du som har ett större omsorgsbehov och av olika skäl inte längre kan bo kvar i ditt hem, kan ansöka om att flytta till ett äldreboende. För att kunna flytta till ett äldreboende behövs ett biståndsbeslut.

Rekommendationer vid besök

Från och med 1 oktober 2020 hävs besöksförbudet på våra äldreboenden. För att skydda alla som bor på äldreboendet från smitta och för att kunna genomföra säkra besök med era närstående, ber vi dig som besökare att följa nedan rutiner utifrån rekommendationer från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

 • Tid för besök bokas precis som tidigare via personal på avdelningarna.
 • Max två närstående per besök.
 • Besökare får inte ha några symtom på snuva, hosta, feber eller nedsatt lukt och smak.
 • Besökare ska sprita händerna vid ankomst till boendet (finns i huvudentrén). Besökare ska även vara noga med handhygienen både under och efter besöket.
 • När besökare går direkt till boende utan att passera huvudentrén så ska händerna tvättas i den boendes lägenhet.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Besöket ska ske i den boendes lägenhet.
 • Besökare ska hålla avstånd till den boende.
 • Besökare får inte vistas i gemensamma lokaler.
 • Om besökare önskar tala med personal så ska det ske i den boendes lägenhet eller utomhus.

I äldreboendet kan du få den hjälp du behöver dygnet runt. Äldreboende beviljas utifrån dina individuella behov. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvården.

Du som bor på äldreboende har en egen lägenhet eller ett rum på boendet. Det finns gemensamhetsrum för samvaro och aktiviteter och hyresgästerna äter tillsammans i en matsal.

På ett äldreboende arbetar omsorgspersonal. Du kan få hjälp av legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

På ett äldreboende tar du själv med dig de möbler du vill ha i din lägenhet eller ditt rum. Det enda som ingår i rummet är sängen.

Valfrihet inom särskilt boende (LOV)

I Halmstads kommun tillämpas LOV, Lagen om valfrihetssystem inom särskilt boende för äldre (personer över 65 år), äldreboende med eller utan demensenhet. Detta innebär att du som har ett beslut från biståndshandläggare om plats i särskilt boende för äldre har rätt att välja boende och vänta tills plats finns ledig och kan erbjudas på det önskade boendet.

Begränsningar i valfrihetssystemet

Undantag gäller för dem som vistas på sjukhus/korttidsboende och inte kan återgå till hemmet i väntan på plats i önskat boende. Då erbjuds man ledig plats och har sedan möjlighet att byta till önskat boende.

Personer under 65 år och som ansöker om särskilt boende för äldre är undantagna från valfriheten. Ansökan görs hos biståndshandläggaren som utreder behovet och därefter fattas beslut om bifall eller avslag samt eventuell placering av hemvårdsnämnden.

 • Hur ansöker du till ett äldreboende?


  Du själv eller ditt ombud gör en ansökan om biståndsbeslut genom att fylla i ansökningsblanketten som finns på sidan ansöka om bistånd. När blanketten är ifylld och imlämnad kommer du att kontaktas av en biståndshandläggare.Har du frågor om hur ansökan går till eller vill ha ansökningsblanketten skickad till dig, vänligen kontakta Halmstad direkt på 035-13 70 00 eller via direkt@halmstad.se
 • Tilldelning av beviljat äldreboende


  Det är kommunens boendesamordnare som erbjuder ledig plats. Boendesamordnaren kan nås via Halmstad direkt, 035-13 70 00.In- och utflyttningar ska ske utan dröjsmål, det datum som boendeplatsen är inflyttningsklar. I regel inom 7 dygn från datum för erbjudandet. I samband med inflyttning kommer personal från respektive boende att lämna information om praktiska frågor, hyresfrågor med mera.
 • Vilka är rutinerna vid in- och utflyttning på äldreboende?


  Kommunens boendesamordnare kontaktar dig när du blir erbjuden en lägenhet på ett äldreboende.Kort efter att du har blivit erbjuden en lägenhet på äldreboendet kommer enhetschef eller samordnare från boendet att ta kontakt med dig för att gå igenom praktiska frågor och komma överrens om inflyttningsdag.Inflyttning till äldreboendet ska ske utan dröjsmål från det att lägenheten är tillgänglig, i regel inom 7 kalenderdagar från erbjudandet. Hyresavgift debiteras från det datum du har tackat ja till erbjuden lägenhet under förutsättning att lägenheten är tillgänglig.

  På våra boenden finns omvårdnadspersonal dygnet runt. Det finns också sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast att tillgå. Du har ett eget hyreskontrakt. Vi rekommenderar att du tecknar en egen hemförsäkring för din bostad. I lägenheten finns en säng och madrass. Lägenheten möblerar du med dina egna möbler och saker som ger dig hemkänsla, trivsel och trygghet. Det är bra om en anhörig kan vara med vid inflyttningen. Du erbjuds en kontaktperson som tillsammans med dig eller din företrädare upprättar en skriftlig genomförandeplan. Planen är till för att du ska vara delaktig i det stöd du får på boendet.
  Vid utflyttning ansvarar du eller din företrädare att bostaden töms och flyttstädas inom sju kalenderdagar. Hyran debiteras till och med utflyttningsdagen, det vill säga den dag som lägenheten är tömd och städad. Då man har betalat hyra i förskott så återbetalas resterande dagar i månaden från utflyttningsdagen.
 • Vad kostar det att bo på ett äldreboende?


  Du som bor på ett äldreboende betalar hyra för lägenheten eller rummet. Därutöver tillkommer en omsorgsavgift för vård och omsorg och en kostavgift för mat. För att räkna ut avgiftens storlek tar hemvårdsförvaltningen hänsyn till dina inkomster och beviljade insatser. För att du ska betala rätt avgift får du fylla i en inkomstförfrågan. Läs mer om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.Hyran betalas från och med att du har tackat ja och äldreboendeplatsen är inflyttningsklar.Utflyttning sker i regel inom sju dygn. Hyran betalas då till och med boendeplatsen är tömd och slutstädad.