Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Invånardialog – ofrivillig ensamhet hos äldre

Hur kan vi förebygga ofrivillig ensamhet hos äldre? Under tre dialoger i november 2019 samlade vi in halmstadbornas tankar kring ämnet. Nu är slutrapporten från projektet klar.

Ensamhet börjar alltmer uppmärksammas som ett folkhälsoproblem. Det är inga problem om det är självvalt, men den ofrivilliga ensamheten är problematisk och kan ge både psykiska och fysiska sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och stroke.

Invånardialogerna hölls på Alla hjärtans hus, Harplinges äldreboende och Oskarströms äldreboende, för att få åsikter både från stad och landsbygd. Totalt deltog 90 personer. Det har även funnits möjlighet att besvara en webbenkät på Halmstad kommuns webbplats. Resultaten från dessa har nu sammanställts i en slutrapport.

Rapporten innehåller både förslag på hur individen själv kan försöka bryta sin ensamhet och hur kommunen kan arbeta förebyggande.

Förslag ur slutrapporten

  • Prata om ensamhet. Ofrivillig ensamhet är ofta kopplat till skam. Börjar vi prata mer om ensamhet kan det vara en väg för att minska skamkänslan.
  • Utbildning för hemvårdsförvaltningens personal kring ofrivillig ensamhet. Genom utbildning/handledning kan personalen få kunskap och verktyg till att arbeta kring ensamhet.
  • Utveckla befintliga och skapa nya riktade aktiviteter för äldre som vill utöka vänskapskretsen. Fortsätt satsning på befintliga aktiviteter till exempel ”Satsa frisk” även i ytterområden. Uppsökande hembesök regelbundet inte bara för 79 åringar. Förslag på ”nya” aktiviteter var till exempel: ta med en kompis och digitala chattgrupper.
  • Öppna upp/utvidga koncepttänket som finns på äldreboende. Förslaget innebär att externa besökare på äldreboendet kan delta i aktiviteterna och att koncepttänket även utvidgas till hemtjänsten.
  • Säkerställ geografiskt spridning av mötesplatser som är anpassade och tillgängliga för målgruppen äldre. Det är önskvärt att utöka med flera mötesplatser/lokaler med bred geografisk spridning som är lättillgängliga för äldre till exempel nära till busshållplats.
  • Arbeta aktivt för att förebygga digitalt/utanförskap bland äldre. Arbeta för att öka den digitala kunskapen. Att kunna använda internet via en dator, surfplatta eller telefon är i dag en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället

Här kan du ladda ner och läsa hela rapporten.PDF