Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Demensteam

Om du eller någon i din omgivning besväras av minnessvikt eller får en demensdiagnos är du välkommen att vända dig till demensteamet för att få råd och stöd.

Vad är demens?

Demens är ett sjukdomstillstånd som drabbar hjärnan och medför olika symtom som nedsatt minne, tanke-, språk-, orienterings- eller praktisk förmåga.

Det finns även tillstånd som ibland liknar demens exempelvis depression, förvirring eller bristtillstånd som är botbara.

Demensutredning är viktigt för att kunna fastställa rätt diagnos och för att rätt behandling och anpassade hjälpinsatser ska kunna erbjudas.

Demensteamet kan erbjuda:

  • Råd och information
  • Stödsamtal
  • Hembesök
  • Aktivitets-och funktionsbedömning
  • Samtals- och aktivitetsgrupper
  • Anhöriggrupper
  • Undervisning om demens
  • Insats av ett vårdhundteam

Hur kan man använda vårdhund i vården?

Vårdhundteamets uppgift är att motivera personer till att stärka och utveckla sina sociala, emotionella, fysiska och kognitiva förmågor. En vårdhund inom äldreomsorgen kan arbeta med t.ex. minnesträning, finmotorik, fysisk träning, träning efter stroke, kognitiv träning och träning av social kompetens. Insats av vårdhund är behovsbedömt av demensteamet i Halmstads kommun.

Kontakt

Liselotte Hozjan, demensjuksköterska tel. 0768 28 03 52

Linda Runnerström, demensundersköterska tel. 0703 15 67 90

Anette Rosengren, arbetsterapeut tel. 0722 45 89 05