Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Stöd och hjälp som kräver biståndsbeslut

För insatser som hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm och trygghetskamera, avlösning, matkort och matdistribution med flera krävs ett biståndsbeslut.

Det är alltid en biståndshandläggare som beslutar om detta och det är socialtjänstlagen (SoL) som ligger till grund för de beslut biståndshandläggaren tar.

Så ansöker du om bistånd

Så mycket kostar de olika insatserna

Insatser

Avlösning och avlastning som anhörig

Dagverksamhet Svalan

Hemtjänst

Matkort och matdistribution

Trygghetskamera och nattillsyn

Trygghetslarm

Särskilt boende/äldreboende

Att tänka på vid utlämning av nyckel

Om du får en insats beviljad där du behöver lämna ifrån dig en nyckel till din bostad, exempelvis hemtjänsten, hemsjukvården eller trygghetslarmet kan det påverka din hemförsäkring. I och med att det kan förekomma brister i din hemförsäkring om en nyckel till bostaden lämnas ut, vill vi göra dig som kund uppmärksam på att du bör kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera detta.