Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ansöka om bistånd

När du vill ansöka om en insats som hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm, plats på särskilt boende, växelvård eller avlösarservice, så är det alltid en biståndshandläggare som beslutar om detta. Det är socialtjänstlagen (SoL) som ligger till grund för de beslut biståndshandläggaren tar.

Du kan ansöka om bistånd digitalt via e-tjänst eller genom att fylla i en ansökningsblankett. Du kan också kontakta Halmstads kommun via telefon 035-13 70 00.

Efter att din ansökan har inkommit kommer en biståndshandläggare från myndighetsenheten att kontakta dig.

Så går det till

Biståndshandläggaren tar kontakt med dig för att prata om vilken hjälp du behöver. Handläggaren gör sedan en bedömning om vad du kan få för hjälp.

Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. I beslutet ser du vilken hjälp du har fått beviljad eller varför du har fått avslag. I samband med avslaget lämnas information om hur man överklagar. Hemvårdsförvaltningen är enligt lag skyldig att ge hjälp med att överklaga beslutet om så önskas.

Socialtjänstlagen säger att man har rätt till skälig levnadsnivå, och det är den lagen som styr biståndsbeslutet.

Hemvårdsförvaltningen beslutar om många olika typer av biståndsinsatser. Hur lång tid det tar att få sin insats verkställd varierar beroende på vilken typ av hjälp det gäller.

Valfrihet särskilt boende

I Halmstads kommun tillämpas LOV, lagen om valfrihetssystem, inom särskilt boende (äldreboende) för personer över 65, och för särskilt boende med/utan demensenhet. Detta innebär att du som får ett biståndsbeslut om plats på särskilt boende har rätt att välja boende och vänta tills ledig plats blir ledig och kan erbjudas på det önskade boendet. För att välja boende ska blanketten "val av boende - vid biståndsansökan om särskilt boende" fyllas i. Blanketten finns under fliken "Självbetjäning och blanketter" längst ner på sidan

Valfrihet inom hemtjänst

I Halmstad tillämpas valfrihet inom hemtjänsten. Vid val eller byte av utförare ska blanketten "Val av utförare - vid biståndsansökan om hemtjänstinsatser" fyllas i. Blanketten finns under fliken "Självbetjäning och blanketter" längst ner på sidan.