Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avgifter för biståndsinsatser inom äldreomsorgen

Här hittar du information om avgifter och matkostnader för hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse samt matdistribution.

Avgifterna regleras enligt lag

Halmstads kommun har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för dina beviljade omsorgs- och serviceinsatser, exempelvis hemtjänst, plats på särskilt boende, korttidsvistelse eller matdistribution. I lagen regleras vilken högsta avgift kommunerna får ta ut, tidigare kallad för maxtaxa. Beloppet för högsta avgiften förändras årligen. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om sådana förändringar.

Ladda ner broschyren om avgifter och matkostnader för 2020 härPDF (pdf)

 • Avgifter för särskilt boende


  I ett särskilt boende finns det tre fasta kostnader att betala.
  Dessa är: hyra, matkostnad och hemtjänstavgift.
  Hyra - särskilt boende
  Månadshyran för en lägenhet på ett äldreboende varierar.
  Observera: Det kan finnas vissa särskilda boendeformer som inte omfattas av hyreslagen (jordabalken). I dessa fall har kommunen rätt att ta ut en avgift för boendet utöver hemtjänstavgiften.
  Matkostnad
  På ett äldreboende kostar maten 120 kronor per dygn, vilket ger en total månadskostnad på 3 590 kronor.
  Tillfälligt avdrag kan endast erhållas om samtliga måltider avstås (frukost, lunch, middag) på det särskilda boende. Besked om avstående från måltider ska lämnas senast dagen innan. Då utgår matavdrag för hela dagen, och inte per måltid. Hela avdrag för månadsvis matkostnad kan endast ske när erbjuden kost på det särskilda boendet inte kan tillgodose kundens behov av specialkost.Hemtjänstavgift i särskilt boende
  För hemtjänstinsatser (omsorg/service) i särskilt boende betalar du istället en månadsavgift baserat på ditt avgiftsutrymme eller en högsta avgift på 2 138 kr.
  Därför betalar du en månadsavgift
  Förutom omsorg tar du även del av service vid måltider, såsom servering, fram-och avdukning, rengöring och diskning. Detta likställs med utförda hemtjänsttimmar i eget boende med mer än 15 timmar per månad. Därför debiteras istället en månadsavgift baserat på ditt avgiftsutrymme eller maxtaxebeloppet. Avdrag för avgiften i särskilt boende kan endast ske om kunden vistats på boendet mindre än 10 timmar, under en hel kalendermånad.
  Om vi har dina inkomstuppgifter vid inflytt till särskilt boende så ligger dessa till grund för avgifterna. Om du tidigare har valt att inte lämna dina inkomstuppgifter, så finns det möjlighet att göra det här.Vid flytt till eller från annan kommun
  Varje kommun tar ut avgifter för hemtjänst, trygghetslarm och andra kostnader exempelvis matkostnader utifrån respektive kommunfullmäktiges fastställd taxa. Maxtaxa för hemtjänst tas ut utifrån utförda insatser i respektive kommun. Det är därför bra att planera flyttning vid månadsskifte och i samråd med inflyttningskommun för att därigenom undvika maxtaxa för hemtjänst, trygghetslarm m.m kostnader under samma månad, i både utflyttningskommunen och i respektive kommun där du flyttar till.

 • Avgifter för olika hemtjänstinsatser


  Från och med 1 mars 2020 gäller följande avgifter:Hemtjänst i eget boende: 213 kronor/timme per person
  Avgiften för hemtjänst debiteras för utförd tid och räknas per person. Kostnaden för hemtjänst i eget boende räknas in i högsta avgift.
  Bäddpaket: 64 kronor per paket
  Kostnaden för bäddpaket räknas in i högsta avgift.
  Trygghetslarm: 315 kronor i månaden För kortare perioder är kostnaden 10 kronor per dag.Om du har haft trygghetslarm kortare tid än en månad, betalar du avgift från den dag larmet installeras till den dag larmet återlämnats till kommunens trygghetslarmscentral. Kostnaden är då 10 kr/dag. Kostnaden för trygghetslarm räknas in i högsta avgift.Matkostnad för dig över 75 år: 60 kronor per måltid.
  Gäller för dig som är 75 år eller äldre och har ett biståndsbeslut på matkort eller matdistribution. Matkostnader räknas inte in i högsta avgift.
  Matkostnad för dig mellan 65-74 år: 67 kronor per måltid
  Gäller måltider på kommunens restauranger för pensionärer mellan 65 och 74 år utan biståndsbeslut. Matkostnader räknas inte in i högsta avgift.
  Korttidsboende d.v.s. korttidsplats, växelvård, avlastningsplats och trygghetsplats
  Vid vistelse på ett korttidsboende betalar du en hemtjänstavgift på 71 kr och en matkostnad på 120 kronor per dag. Hemtjänstavgiften räknas in i högsta avgift, men inte matkostnaderna.
  Tillfälligt avdrag kan fås om du väljer att avstå samtliga måltider, det vill säga frukost, lunch och middag, på boendet. Besked om avstående från måltider ska lämnas senast dagen innan. Då utgår matavdrag för hela dagen, ej per måltid.Dagverksamhet
  Du som har plats i dagverksamhet betalar ingen avgift. Däremot behöver du stå för matkostnaden på 60 kronor per dag själv.
  Avbeställning av hemtjänstinsatser
  Det är ditt ansvar att lämna återbud inför planerade hemtjänstinsatser minst två dagar innan besöket/besöken ska utföras. En avgift som motsvarar 30 minuters hemtjänt tas ut om din avbeställning uteblir. Vi tar inte inte ut en avgift om du blivit akut sjuk eller vistats på sjukhus och därför inte kunnat avbeställa i tid.
  Högsta avgift 2021
  Den nationella högsta avgiften för 2021 ligger på 2138 kronor i månaden.
  Den högsta avgiften innebär att om dina kostnader för hemtjänst uppgår till mer än 2 138 kronor i månaden, så behöver du bara betala den summa som motsvarar maxtaxebeloppet, det vill säga max 2 138 kronor i månaden. Det finns en del kostnader som inte ingår i maxtaxan, till exempel tillkommer en kostnad för mat och hyra, det gäller både i eget boende och i särskilt boende.Vid flytt till eller från annan kommun
  Varje kommun tar ut avgifter för hemtjänst, trygghetslarm och andra kostnader exempelvis matkostnader utifrån respektive kommunfullmäktiges fastställd taxa. Maxtaxa för hemtjänst tas ut utifrån utförda insatser i respektive kommun. Det är därför bra att planera flyttning vid månadsskifte och i samråd med inflyttningskommun för att därigenom undvika maxtaxa för hemtjänst, trygghetslarm m.m kostnader under samma månad, i både utflyttningskommunen och i respektive kommun där du flyttar till.

 • Hur räknas min avgift ut?


  För att räkna ut avgiftens storlek tar hemvårdsförvaltningen hänsyn till flera faktorer som dina inkomster, bostadskostnader, civilstånd och ålder samt vilken typ av omsorg du har fått beviljad. Detta görs genom att du får fylla i en inkomstförfrågan som skickas ut årligen. Uppgifterna är underlag vid bedömningen av hur stort ditt avgiftsutrymme är.Du kan alltid välja att avstå från att få din avgift individuellt prövad, då betalar du istället det belopp som är högsta avgift.Blankett och e-tjänst för inkomstförfrågan hittar du under fliken "Självbetjäning och blanketter" längre ner på sidan.
 • Om du får högre levnadskostnader


  Ansökan om individuellt höjt minimibelopp
  Det kan finnas situationer då minimibeloppet inte täcker alla dina kostnader. I vissa fall kan kommunen höja minimibeloppet, det gäller dock enbart de normala levnadskostnader som ingår i minimibeloppet. Det som krävs är en ansökan om höjt minimibelopp som görs till hemvårdsförvaltningen. I ansökan ska alla kostnader intygas med skriftligt underlag. Kostnaderna behöver vara regelbundet återkommande och vara betydligt högre än vad som anses vara normala levnadskostnader. Detta kan kompenseras genom ett tilllägg på ditt minimibelopp, vilket kan medföra att din hemtjänstavgift blir lägre.
  Minimibeloppet ska täcka:
  Livsmedel (alla måltider)
  Kläder och skor
  Fritid
  Hygien
  Dagstidning
  Telefon
  Hemförsäkring
  Öppen hälso- och sjukvård
  Tandvård
  Hushållsel
  Förbrukningsvaror
  Resor
  Möbler och husgeråd
  Läkemedel
  Blankett och e-tjänst för ansökan om höjt minimibelopp finns under fliken "Självbetjäning och blanketter" längre ner på sidan.

 • Uppdateras mina inkomstuppgifter automatiskt?


  Nej, det gör de inte. Du måste redovisa dina inkomstuppgifter, men du kan också välja att du inte göra det, i så fall debiteras du en högsta avgift (tidigare kallad maxtaxa).
 • När får jag min faktura?


  Din faktura når dig runt den 20:e varje månad. Är ni två personer som båda har biståndsbeslut kommer ni att få två fakturor eftersom beslutet är personligt.
 • ​Kan jag betala via autogiro eller e-faktura?


  Ja absolut. Som kund till Halmstads kommun kan du välja att betala med autogiro via din bank. Med autogiro dras rätt belopp automatiskt från ditt konto och du får en specifikation på vad, när och hur mycket som kommer att dras. Du slipper hålla reda på fakturor och förfallodagar, samt OCR-nummer. Du kan även kombinera tjänsten med e-faktura. Specifikationen kommer då i din Internetbank och du gör en insats för miljön!Ansöka om autogiro  
  Du kan ansöka om autogiro genom att lämna ditt medgivande via din Internetbank.
  E-faktura
  Du som betalar fakturor till Halmstads kommun kan välja att betala via e-faktura. Du kan betala dina egna fakturor eller som anhörig till en annan person som är kund hos oss, exempelvis en make/maka/ sambo eller förälder.
  Anmälan till tjänsten e-faktura gör du i din egna Internetbank. Du letar upp Halmstads kommun i listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura och fyller sedan i anmälningsformuläret. Nästa gång du betalar en faktura från Halmstads kommun i din Internetbank kan du även följa den länk som visas för att komma till anmälningsformuläret.
 • Om jag fått en felaktig faktura - vad gör jag?


  Om du anser att den faktura du fått är felaktig eller om du vill bestrida den, så kontaktar du Halmstad direkt på telefon 035-13 70 00.
 • Om jag inte kan betala min faktura - hur gör jag?


  Du kan begära anstånd, det vill säga önska om att få betala fakturan senare, om du av någon anledning inte har möjlighet att betala din faktura i tid. Kontakta Halmstad direkt för att begära anstånd.Om du beviljats anstånd är det viktigt att fakturan betalas innan anståndstidens slut. Men om du behöver förlängd anståndstid, måste du kontakta Halmstad direkt i god tid, annars går det obetalda fakturaärendet över till inkasso, dagen efter anståndstidens slut. Dröjsmålsränta debiteras för anståndstiden enligt räntelagen.
 • Vad är jämkningsansökan?


  Om du beviljats särskilt boende och får dubbla boendekostnader under en övergångstid, kan du ansöka om jämkning. Reducerat belopp kan högst uppgå till den lägsta hyran/boendekostnaden. Jämkning kan ske under högst tre månader. En förutsättning är att blanketten "inkomstförfrågan" är inlämnad och avser samma period som jämkningsansökan, eftersom en ekonomisk beräkning ligger till grund för beslutet. Inkomsförfrågan gäller inte retroaktivt. Kopia på bekräftelse om sökt bostadstillägg/utbetalningsbesked ska bifogas i ansökan. Sökanden får ej ha banktillgodohavanden överstigande två prisbasbelopp vid innevarande år, det datum man tackar ja till erbjuden plats på särskilt boende.Du hittar e-tjänsten eller blankett för jämkningsansöken under fliken "Självbetjäning och blanketter" längre ner på sidan.
 • Fullmakt


  Vad är en fullmakt?
  En fullmakt är en giltig handling där du som lämnar fullmakten (fullmaktsgivare) ger till någon annan (fullmaktstagare) rätten att företräda dig.
  När behövs en fullmakt?
  En fullmakt behövs i alla situationer där någon ska företräda dig.
  Exempel på när fullmakt kan behövas:1. Kund vill att någon annan ska företräda dem i kontakter med hemvårdsförvaltningen.2. Vid ifyllande av Inkomstförfrågan (framförallt vid ny kund) och har valt en annan besluts- och fakturamottagare. Vi begär ingen fullmakt för makar.Hur länge gäller en fullmakt?
  Fullmakten kan begränsas i omfattning och tid. Den gäller till slutdatum eller till dess att den återkallas av dig.
  Du hittar blanketten för fullmakt under fliken "Självbetjäning och blanketter" längre ner på sidan.