Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avlösning och avlastning som anhörig

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller som har funktionshinder har möjlighet att få biståndsbeslut för avlastning som ett komplement till hemtjänstinsatser.

Avlösning i hemmet

Du som vårdar en närstående kan få kostnadsfri avlösning av hemtjänst i upp till 20 timmar per månad. Du kan få avlösarservice alla dagar oavsett tid på dygnet, sammanlagt 20 timmar per månad. Som anhörig bestämmer du själv när du vill få avlösning.

För att få fri avlösning krävs ett biståndsbeslut. Du ska vara boende i Halmstads kommun och vara sammanboende med den som du vårdar.

Korttidsplats vid planerad avlastning

Gäller för dig som vårdar din närstående hemma. Det innebär att du som har ett omvårdnadsbehov i samråd med boendesamordnare bokar upp en korttidsplats efter behov och i max 42 dagar per år.

Växelvård

Växelvård är också en planerad avlastning för dig som vårdar en närstående hemma. Växelvård innebär att den som har ett omvårdnadsbehov bor en eller två veckor på växelvårdsenheten och resten av tiden i sitt hem.

Korttidsplats

Korttidsplats kan även beviljas som en tillfällig insats vid omfattande behov från hemmet eller efter en sjukhusvistelse. Det avser situationer då andra insatser inte räcker till.

Så ansöker du om avlösning/avlastning

Mer information och blanketter för biståndsansökan finns på sidan ansöka om bistånd.