Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hemtjänst

Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma när du behöver stöd för att klara vardagen eller hjälp med din personliga omsorg.

Hemtjänsten utgår från det du klarar själv och kompletterar sedan med olika insatser som du behöver. Insatserna kan vara allt från enklare serviceinsatser till personlig omsorg med omfattande sjukvårdsinsatser.

Vilken hjälp du kommer få beslutas av biståndshandläggare, som utgår från Socialtjänstlagen om att ha rätt till skälig levnadsnivå.

Du har möjlighet att ansöka om regelbundna insatser alla tider på dygnet.

I hemtjänsten arbetar omsorgspersonal samt servicepersonal, men du kan också, om du är inskriven i hemsjukvården, få hjälp av legitimerad personal som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Du erbjuds en kontaktman

Vid beslut om hemtjänstinsatser kommer du att erbjudas en kontaktman av din utförare. Tillsammans gör ni en genomförandeplan där ni planerar och beskriver upplägget av dina hemtjänstinsatser. Om du önskar kan din anhörig eller ditt ombud vara med när din genomförandeplan görs.

Kontaktmannen fungerar som en länk mellan dig eller ditt ombud och hemtjänsten.

Valfrihet – du väljer utförare

Halmstads kommun tillämpar valfrihet i hemtjänsten. Det innebär att du kan välja vem som ska utföra dina beviljade insatser.

Vilka utförare det finns att välja på, kan du se under valfrihet i hemtjänstenlänk till annan webbplats. Gör du inte ett aktivt val blir du tilldelad en utförare utifrån en turordningslista.

Vad kostar hemtjänst?

Alla kostnader finns listade under avgifter

När hemtjänsten ska upphöra eller avsägas

Meddela din biståndshandläggare eller områdeschef om du vill upphöra med dina hemtjänstinsatser.

Serviceinsatser som inte avsägs minst två dagar innan planerat besök debiteras med 30 minuter. Undantag är om du blir akut sjuk och inlagd på sjukhus.

Så ansöker du om hemtjänst

Mer information och blanketter för biståndsansökan finns på sidan ansöka om bistånd.