Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Valfrihet inom hemtjänst (LOV)

Halmstads kommun har infört kundval i hemtjänst enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem. Det innebär att du, som har ett beslut från en biståndshandläggare om hemtjänst, kan välja mellan kommunens hemtjänst eller en privat leverantör. Meningen är att du ska ha ökat inflytande och större valfrihet. Kundvalet omfattar hjälp i hemmet i form av service och omsorg.

Mer information och blanketter för biståndsansökan finns på sidan ansöka om bistånd.länk till annan webbplats

 • Leverantörer av omsorg och service, inom hemtjänsten


  Ej valbara längre då de uppnått sitt kapacitetstak
  • Unik Assistans i Sverige AB
  Det är kommunens uppgift att se till att företag som ingår i kundvalet har rätt kunskap och erfarenhet. De som vill utföra hemtjänst kan ansöka om godkännande av kommunen. För att bli godkänd måste företaget uppfylla ett antal krav som kommunen fastställt. På så sätt säkerställs att den omsorg och service du får håller god kvalitet, oavsett vilken leverantör du väljer.
  När du beviljas insatser i form av hemtjänst så kommer biståndshandläggaren att ge dig aktuell informeration angående valfrihetssystemet samt vilka leverantörer du kan välja mellan.
 • Företag valbara i områden


  Kommunen är indelad i olika geografiska områden
  A: Söndrum
  B: Karl XI
  C: Västersol-Akvarellen
  D: Gamletull-Holm
  E: Getinge-Haverdal
  F: Oskarström
  G: Nyatorp-Gustafsfält
  H: Snöstorp-Vallås
  I: Simlångsdalen
  J: Nyhem
  K: Linehed-Eldsberga

  Företag Valbara i område
  Ej valbara längre - kapacitetstak uppnått
 • Geografiska områden med karta


  A- Söndrum (Tylösand, Frösakull, Vilshärad)
  B- Karl XI (Centrum)
  C- Västersol-A kvarellen (Söder, Alet, Rotorp, Mickedala, Fridhemsområdet)
  D- Gamletull Holm (Furet, Frennarp, Kärleken)
  E- Getinge-Haverdal (Kvibille)
  F- Oskarström (Sennan, Åled)
  G- Nyatorp-Gustafsfält (Östergård)
  H- Snöstorp-Vallås (Marbäck)
  I- Simlångsdalen
  J- Nyhem
  K- Linehed-Eldsberga (Andersberg, Östra stranden, Fyllinge, Trönninge)
  En privat leverantör kan verka inom ett eller flera av dessa områden. Det medför att du kanske inte kan välja bland alla godkända leverantörerna eftersom de kanske inte har verksamhet i just det område där du bor. En privat leverantör kan också ange ett kapacitetstak som sätter en gräns för hur många timmar den kan utföra tjänster under en månad. Kommunens verksamhet finns i alla områden och har inget kapacitetstak.
  Karta över hemtjänstområden i kommunen
 • Att välja leverantör


  Kontakta gärna de olika leverantörerna om du känner att du behöver mer information. Du hittar kontaktuppgifter under respektive leverantör.Du väljer själv genom att fylla i vilken leverantör du vill ha på valblanketten och skickar den till biståndsenheten. Biståndshandläggaren skickar därefter en beställning till leverantören, som kommer att ta kontakt med dig och tillsammans gör ni en plan för när hjälpen ska utföras. Du kan avstå från att välja. Du som avstår från att välja kommer att tilldelas det företag som står på tur enligt en turordningslista. Turordningslistan hittar du härPDF.Du har alltid möjlighet att byta leverantör. Alla omval sker genom att du fyller i nytt val på valblanketten. Bytet sker inom 14 dagar. Biståndshandläggaren kommer ta kontakt med det företag eller den hemtjänstgrupp som utför hemtjänsten att du har för avsikt att byta leverantör.
 • Tilläggstjänster


  De privata leverantörerna har också möjlighet att erbjuda tilläggstjänster. Det kan vara hushållsnära tjänster av olika slag. Om du vill ha en syssla utförd som inte omfattas av ditt bistånd — beställer du och betalar för tilläggstjänster direkt till företaget enligt deras prislista och kommunen ansvarar inte för dessa tjänster. För ytterligare information om tilläggstjänster måste du själv kontakta respektive leverantör. Tilläggstjänster är inget som kommunens hemtjänst utför.
 • Uppföljning och utvärdering


  Halmstads kommun följer regelbundet upp och utvärderar leverantörernas verksamhet.
 • Synpunkter och klagomål


  Om du synpunkter eller klagomål vänder du dig i första hand direkt till leverantören. Dina synpunkter på hur din hemtjänst fungerar är viktiga för såväl kommunen som för de privata företagen. Vi välkomnar synpunkter, klagomål, beröm eller förslag. Använd formuläret på vår webbplats eller skriv ut en blankett för att lämna synpunkterPDF. Om du vill lämna synpunkter muntligt kan du kontakta din biståndshandläggare.
 • Avgift


  Din hemtjänstavgift är densamma oavsett om du väljer kommunens hemtjänst eller någon annan leverantör. Det är kommunen som skickar faktura på avgiften oavsett vem som levererar tjänsten.
  Läs mer om hur hemtjänstens avgifter fungerarlänk till annan webbplats.