Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Nattillsyn

Hemtjänstinsatser kan beviljas även nattetid. Du kan till exempel få hjälp med personlig omsorg och/eller tillsyn under natten.

Nattillsyn med trygghetskamera

Har du behov av nattillsyn kan en trygghetskamera vara ett alternativ för dig, speciellt om du sover dåligt, är lättväckt eller inte vill ha ett personligt besök på natten. En kamera sätts upp i ditt hem och används för att göra en nattlig tillsyn via dator, istället för en fysisk tillsyn av nattpatrullen. Du får samma trygghet och hjälp som vid traditionell tillsyn.

Från och med 2018 erbjuds alla kunder med biståndsbeslut på nattlig tillsyn att välja trygghetskamera istället för traditionell tillsyn.

Vad är en trygghetskamera?

Det är en kostnadsfri tjänst som vänder sig till dig med ett biståndsbeslut om tillsyn där en kamera sätts upp i ditt hem och används för att göra en nattlig tillsyn via dator, istället för en fysisk tillsyn av nattpatrullen.

Fördelar med en trygghetskamera för tillsyn

• Är du lättväckt slipper du få din nattsömn störd.
• Risken för fallolyckor minskar då nattsömnen inte störs.
• Du får samma trygghet och hjälp med digital tillsyn som vid traditionell tillsyn, men slipper ha personer som kommer in i ditt hem.

Hur fungerar egentligen en digital tillsyn?

Trygghetskameran är ett alternativ till personlig tillsyn. Enda skillnaden är att tillsynen görs via en kamera istället för via ett hembesök. Kameran är endast påslagen vid den tidpunkt tillsynen görs enligt överenskommelse. I övrigt är den alltid avstängd. Kameran eller personalen kan inte spara eller lagra bilder, ljud eller filmmaterial. Alla tillsyner registreras med tidpunkt, hur länge tillsynen varat samt vem som har gjort tillsynen. Det är endast ett fåtal av nattpatrullens personal som har behörighet att göra tillsynerna.

Så får du tillgång till trygghetskameran

Om du har ett giltigt biståndsbeslut på nattlig tillsyn och vill välja trygghetskamera så kontaktar du Halmstads kommun som hjälper dig vidare, telefon: 035-13 70 00.

Därefter fyller du i en överenskommelse innan du får tillgång till trygghetskameran. Installation görs därefter av Halmstads kommun i ditt hem.

Vanliga frågor och svar

Får jag bestämma hur och hur ofta tillsynen ska ske?

Hur din tillsyn ska ske får du välja. Hur ofta den ska ske beror på vad du har fått beviljat från din biståndshandläggare.

Sparas några bilder?

Nej, varken bilder eller ljud kommer att sparas

Kan någon använda kameran och titta på mig i mitt hem när som helst?

Nej, kameran slås endast på vid den tidpunkt tillsynen ska göras enligt överenskommelsen. Det är också bara ett begränsat antal medarbetare från nattpatrullen som gör tillsynen.

Måste min tillsyn ske via kamera framöver?

Nej, trygghetskameran är frivillig och du kan när som helst avbryta den digitala natttillsynen genom att meddela detta till din personal.

Vad händer om det blir strömavbrott och kameran inte fungerar?

Det märks direkt om kameran eller internetuppkopplingen inte fungerar. Då åker nattpatrullen ut som vanlig och genomför nattillsyn på plats.

Går det att kombinera digital nattillsyn med tillsyn på plats?

Ja, det går att bestämma att vissa nattillsyner görs digitalt och några görs fysiskt.

Vad händer om tillsynen visar att jag inte befinner mig i sängen?

Då görs en ny digital tillsyn efter 20-30 minuter. Om du fortfarande inte syns via kameran åker nattpatrullen direkt hem till dig.

Ladda ner broschyren om digital nattillsyn med trygghetskameraPDF

Så ansöker du om en trygghetskamera

Mer information och blanketter för biståndsansökan finns på sidan ansöka om bistånd.