Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tillfällig biståndsinsats - omvårdnadspenning

Hemvårdsförvaltningen erbjuder åter tillfällig form av bistånd, omvårdnadspenning.

Det innebär att en släkting eller liknade kan ta över ansvaret att vårda sin anhörige och får ersättning för detta.

Det är viktigt att begränsa smittspridningen bland våra kunder bland annat genom att begränsa antalet hembesök.

För att plana ut pandemins negativa effekter, begränsa smittspridningen och avlasta verksamhetens vård- och omsorgspersonal införs en tillfällig biståndsinsats, omvårdnadspenning som ett alternativ till hemtjänst, till och med 2021-06-30.

Ansökan

Ansökan om omvårdnadspenning beslutas av biståndshandläggare som utgår från socialtjänstlagen. Ansökan görs av dig som bor i kommunen och har omvårdnadsbehov som kan utföras av en någon närstående i hemmet istället för hemtjänst. Det kan vara en familjemedlem, släkting eller god vän.

Omvårdnadspenningen kan beviljas om den som vårdar har ett stort merarbete och om omvårdnaden inte är det som man normalt hjälper varandra med inom familjen.

I första hand är insatsen riktad till dig som redan har beviljade hemtjänstinsatser och som avslutar insatserna för att istället beviljas omvårdnadspenning.

Man kan inte erhålla både omvårdnadspenning och insatser av hemtjänstkaraktär samtidigt.

För nya kunder krävs en sedvanlig utredning för behov av insatser.

Insatsen görs för att minska trycket på hemtjänsten.

Omvårdnadspenningens storlek baseras på vårdbehovets omfattning. Det är det sammantagna behovet av omvårdnad och tillsyn som avgör om du har rätt till omvårdnadspenning.

Nivåer
Grupp
1/12 av andel av prisbasbeloppErsättning per månad
Insatser
1
60%
2365 kr
Hjälp dagligen, 1-3 tillfällen, med omvårdnad och tillsyn.
2
90%
3548 kr
Hjälp flera gånger om dagen med omvårdnad och tillsyn
3
120%
4730 kr
Hjälp med omvårdnad och tillsyn alla tider på dygnet.


Om omvårdnadspenningen

Utbetalning

All utbetalning av omvårdnadspenning sker i efterhand efter utförd insats via hemvårdsförvaltningens ekonomienhet.

Omvårdnadspenning kan inte betalas ut retroaktivt. Penningen utbetalas till kund som i sin tur förmedlar pengarna till den som vårdar.

Omvårdnadspenningen omfattar inte sociala förmåner eller semesterersättning. Skatt kan förekomma när medel överlämnas till någon annan närstående. Det är viktigt att den som tar emot omvårdnadspenningen kontrollerar med skatteverket om ersättningen räknas som inkomst och ska redovisas i inkomstdeklaration.

Förändrat behov

Förändras behov av nivå ansvarar kunden för att genast meddela biståndshandläggare och vid frånvaro (exempelvis sjukhusvistelse, växelvård) ska ekonomienheten på hemvårdsförvaltningen kontaktas, i annat fall kommer kund att bli återbetalningsskyldig.

Mer information

För mer information eller om du vill ansöka om omvårdnadspenning vänligen kontakta biståndshandläggare på telefonnummer 035-13 70 00.