Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Lämna synpunkt, beröm eller klagomål

Som patient eller kund ska du få en god vård och omsorg. Om du varit med om något inom omsorgen eller vården som du vill förmedla kan du lämna synpunkter, beröm eller klagomål. Det kan du göra både som kund, patient eller närstående.

Vänd dig till närmaste chef

Om du är missnöjd med den vård eller omsorg som du fått ska du i första hand kontakta chefen för den aktuella verksamheten. De är skyldiga att ta emot klagomål och synpunkter. De ska svara på dina synpunkter eller klagomål och förklara vad som har hänt och vilka åtgärder som gjorts för att det inte ska hända igen.

Patientnämnden

Om du inte är nöjd med det svar du fått av chefen kan du vända dig till Patientnämnden. Patientnämnden är en opartisk instans som finns i alla landsting och regioner och som fungerar som en länk mellan dig och vården. Läs mer om Patientnämnden på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmäl till Inspektionen för Vård och omsorg, IVO

Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det kallas att lämna in ett enskilt klagomål. Men först ska du ha kontaktat chefen för verksamheten där du fick din vård eller omsorgsinsats eller patientnämnden. Du kan läsa mer om hur du går tillväga om du vill göra en anmälan på IVO:s hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur kan jag lämna synpunkt, beröm eller ett klagomål?

  • Du kan lämna synpunkt eller klagomål på olika sätt. Enklast är att du skriver din synpunkt på webben.
  • Du kan även skriva ut formuläret ”Har du något på hjärtat”. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
    Tänk på att det du skriver blir en allmän handling vilket kan innebära att andra invånare kan läsa det du skrivit om det inte omfattas av sekretess.
  • Det går även bra att framföra synpunkter/klagomål muntligen enligt instruktion ovan till närmaste chef.

Du kan välja att vara anonym då du lämnar synpunkter eller klagomål. Då utreder vi händelsen man kan tyvärr inte lämna något svar.

Tänk på att vara så konkret som möjligt

Dina synpunkter eller klagomål kan gälla exempelvis bemötande, behandling eller kommunikation. För att det ska bli lättare att utreda händelsen är det bra om du kan beskriva:

  • Vad det är som har hänt
  • När och var händelsen inträffade
  • Vilka konsekvenser händelsen fick för dig eller din närstående.

Du ska få svar så snart som möjligt

När du lämnat in en synpunkt eller klagomål till Hemvårdsförvaltningen, Halmstads kommun ska du få en bekräftelse från verksamheten att de har tagit emot ditt ärende inom två arbetsdagar. Om du lämnar ett klagomål åt en annan person så kan informationen omfattas av sekretess. Det kan innebära att vi inte har rätt att lämna ut information till dig.


Kontakta gärna

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Eva-Karin Stenberg

Tel: 0702-79 99 84

eva-karin.stenberg@halmstad.se

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Åsa Rydberg

Tel: 0729-76 33 70

asa.rydberg@halmstad.se

Socialt ansvarig samordnare (SAS) Helen Lundqvist

Tel: 0708-12 50 69

helen.lundqvist@halmstad.se