Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Information av vikt på grund av Corona (Covid-19)

Halmstads kommun följer utvecklingen kring coronapandemin och frågan har högsta prioritet i vår verksamhet. Särskilt viktigt är det att skydda äldre och andra personer i riskgruppen.

I nuläget råder det restriktioner till följd av pandemin. Enligt gällande regelverk har var och en ett ansvar för att förhindra spridning av coronaviruset. För att bromsa smittspridningen är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt.

Folkhälsomyndigheten publicerar fortlöpande vägledning om råd och rekommendationer. Viktigt att dessa följs. Var och en behöver fundera igenom om resor utanför hemkommunen är nödvändiga att genomföra.

Tillfällig vistelse i Halmstads kommun

Du som planerar att tillfälligt vistas i Halmstads kommun och är i behov av hemtjänstinsatser och/eller hälso- och sjukvårdsinsatser vänligen kontakta först din biståndshandläggare i den kommun där du bor. Din biståndshandläggare kommer sedan att kontakta Halmstads kommun.

Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera ber vi dig att kontakta din biståndshandläggare i god tid före din resa.

Information till biståndshandläggare i bosättningskommun

Nyhet!
Från och med 13 november 2020 lanserar Halmstads kommun en e-tjänst som innebär att biståndshandläggare kan skicka och registrera beställningen tillfällig vistelse genom att klicka på länken nedan.

Fördelen med e-tjänsten är att den är:

 • Enkel, säker, snabbare och leder till en effektivare ärendehantering.
 • Ger mindre belastning på miljön.
 • Både kund och handläggare i bosättningskommun kan följa status på ärendet via sms/mejl.

Beställningen av tillfällig vistelse görs via Halmstads kommuns e-tjänst.öppnas i nytt fönster

Information till vårdgivare

 • Fakturering


  Hemtjänst
  Halmstads kommun fakturerar bosättningskommunen enligt den ersättningsmodell som finns i bosättningskommunen. Detta gäller såväl insatser genom hemtjänst som insatser inom hemsjukvård. Saknas ersättningsnivåer i någon av de delar som utförs av Halmstads kommun används Halmstads kommuns ersättningsmodell. Det är bosättningskommunen som debiterar kund.
  Hälso- och sjukvård
  Halmstads kommun debiterar bosättningskommunen för utförda insatser med en kostnad på 600 kr/timme. Minsta debiterade avgift är för 30 minuter.
  Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun fakturerar bosättningskommunen efter vistelsens slut, vid längre vistelser görs fakturering en gång var tredje månad.
 • Hjälpmedel och sjukvårdsmaterial


  För enskilda som själva kontaktar rehalibiteringen i Halmstads kommun ska en likadan bedömning göras för vistelsegäster som för Halmstads kommuns invånare. Behövs insatser som till exempel hembesök ska man be den enskilde kontakta bosättningskommunen för att få en skriftlig vårdbegäran.
  • Vid akuta behov är det vistelsekommunens ansvar att utreda behoven och besluta, verkställa och bekosta insatser till en begränsad tid av tre dagar.
  Inkontinenshjälpmedel
  Inkontinenshjälpmedel förskrivs av sjuksköterska i bosättningskommunen. Leveransadress till vistelsekommunen.
  Hjälpmedel
  Vistelsegästen rekommenderas att ta med sig sina egna hjälpmedel från bosättningskommunen. Dubbelförskrivning av hjälpmedel medges inte. Detta kan innebära att den enskilde själv får bekosta hjälpmedel som inte kan tas med till vistelsekommunen.
  Du kan läsa mer på www.1177.selänk till annan webbplats.
 • Hemsjukvård och rehabilitering


  Om behov finns av hälso- och sjukvårdsinsatser/rehabilitering i hemmet ska en likadan bedömning göras för vistelsegäster som för Halmstads kommuns invånare. Hembesök, enligt tröskelprincipen, ska erbjudas de personer som inte själva eller med hjälp av andra kan ta sig till öppenvårdsmottagningen på sjukhusen/vårdcentral.
  • Ansökan om hemsjukvård/rehabilitering ska alltid föregås av en skriftlig vårdbegäran från bosättningskommunen. Vårdbegäran ska innehålla uppgifter om aktuell situation, bakgrund, aktuellt tillstånd samt rekommendation om åtgärd enligt SBAR. Fakturaadress måste anges av bosättningskommunen.
  • Om vårdbegäran kommer från Hallands sjukhus måste ändå kontakt tas med bosättningskommunen. Att det görs, ansvarar hemsjukvården i Halmstad för. Då ska det ingå information om vårdbegäran samt fakturering.
  • Ansökan om hälso- och sjukvårdsinsats/rehabilitering som kan delegeras till hemtjänstpersonal beviljas tillsammans med andra hemtjänstinsatser om sådana finns. Om inga hemtjänstinsatser finns, ska bosättningskommunens hälso- och sjukvårdsenhet skriva/skicka ett HSL-uppdrag direkt till verkställigheten i Halmstads kommun. Bosättningskommunen ansvarar för att med uppdraget även skicka med signeringslistor för aktuell period.
  • Vid beslut om vak vid till exempel livets slut faktureras bosättningskommunen.
  Gör er beställning härPDF.
 • Hemtjänst


  Du som planerar att tillfälligt vistas i Halmstads kommun och är i behov av hemtjänstinsatser och/eller hälso- och sjukvårdsinsatser vänligen kontakta först din biståndshandläggare i den kommun där du bor. Din biståndshandläggare kommer sedan att kontakta Halmstads kommun.Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera ber vi dig att kontakta din biståndshandläggare i god tid före din resa.