Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Valfrihetssystem - för leverantörer

Välkommen att lämna anbud om att bedriva serviceinsatser, omsorgsinsatser samt boendeplatser inom äldreboende enligt Lagen om Valfrihetssystem, SFS 2008:962.

Uppgifterna på denna sida vänder sig till företag och organisationer som är intresserade av att bli leverantörer av tjänster inom äldreomsorgen.

Hemvårdsnämnden har beslutat att tillämpa valfrihetsystem inom följande områden:

  • servicetjänster inom hemtjänsten i ordinärt boende och servicelägenheter
  • omsorgsinsatser inklusive delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende och servicelägenheter
  • boendeplatser inom äldreboende

För att sökande ska ha klart för sig uppdragets omfattning och inte missa några krav är det viktigt att sökande noggrant läser igenom hela förfrågningsunderlaget.

Hemvårdsnämnden beslutade 2015-04-22 att från och med 2015-06-01 skall såväl den kommunala utföraren som de externa leverantörerna vara ickevalsalternativ inom LOV-hemtjänst enligt ett rullande schema med en månad var.

Ansökan om att delta i valfrihetssystemet som hemtjänstleverantör eller inom boendeplatser äldreboende, ska lämnas elektroniskt i upphandlingsstöd-systemet TendSign. Inloggningsuppgifter får du vid ditt första besök på TendSign och det är kostnadsfritt. Innan du ansöker kan du ta del av förfrågningsunderlaget här under.

Företag eller organisation som lämnar ansökan blir godkända under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras ej.

Omsorgsinsatser och delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser

Det är kommunen som bedömer behovet av och beviljar  omsorgsinsatser och delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Förfrågningsunderlag hemtjänst

Förfrågningsunderlaget är elektronisk länk till annan webbplatsoch du lämnar dina svar genom att skaffa ett konto och logga in i vårt anbudssystem. Följ instruktionerna på skärmen för att skaffa ett konto.

Vi kommer enbart att behandla ansökningar som lämnas in genom vårt elektroniska anbudsystem. För att du ska få en uppfattning om vad förfrågningsunderlaget PDFinnehåller finns en kopia inklusive bilagor gällande hemtjänst som du kan läsa och ladda hem utan att skaffa ett konto.

Ansökningstider och handläggning

Ansökningarna behandlas löpande. Beslut kommer normalt att meddelas inom tre månader efter ett komplett inkommet anbud. Under semesterperioden samt vid storhelger kan handläggningstiden vara upp till fyra månader. När du lämnat in din ansökan gör vi först en formell granskning och när den är klar kommer du att kallas till ett personligt möte på hemvårdsförvaltningen. Därefter görs en samlad bedömning av din ansökan.

Platser på äldreboende

Det är kommunen som bedömer behovet av och beviljar plats på äldreboende.

Förfrågningsunderlag äldreboende

Förfrågningsunderlaget är elektronisktlänk till annan webbplats och du lämnar dina svar genom att skaffa ett konto och logga in i vårt anbudssystem. Följ instruktionerna på skärmen för att skaffa ett konto. Vi kommer enbart att behandla ansökningar som lämnas in genom vårt elektroniska anbudsystem. För att du ska få en uppfattning om vad förfrågningsunderlaget med bilagorPDF innehåller finns en kopia gällande äldreboende (särskilt boende) som du kan läsa och ladda hem utan att skaffa ett konto.

Ansökningstider och handläggning

Ansökningarna behandlas löpande. Beslut kommer normalt att meddelas inom tre månader efter ett komplett inkommet anbud. Under semesterperioden samt vid storhelger kan handläggningstiden vara upp till fyra månader. När du lämnat in din ansökan gör vi först en formell granskning och när den är klar kommer du att kallas till ett personligt möte på hemvårdsförvaltningen. Därefter görs en samlad bedömning av din ansökan.